6. uzdevums

Latvijas lielākais ezers ir Lubāns, tā laukums ir 82 km2. Aprēķini:

  • cik liels siltuma daudzums būtu vajadzīgs, lai Saule izkausētu 10 cm biezu ledus kārtu, kas ziemā klāj Lubānu;
  • cik ilgā laikā Baltijas valstīs lielākā hidroelektrostacija Pļaviņu HES saražo tikpat daudz enerģijas, cik vajadzīgs Lubāna ezera 10 cm biezās ledus kārtas izkausēšanai!

Rezultātu izsaki diennaktīs! Ledus blīvums ir 900 kg/m3, tā īpatnējais kušanas siltums 3,34 · 105 J/kg. Pļaviņu HES jauda ir 850 MW.

Tālāk
Atbilde

Q ≈ 2,5 · 1015
t ≈ 34 diennaktis