3.3. Cietvielas

Cietvielās daļiņas atrodas noteiktos attālumos cita no citas un nevar pārvietoties lielākā attālumā viena attiecībā pret otru. Tādēļ cieti ķermeņi saglabā gan savu tilpumu, gan formu, ja vien nedarbojas ārējie faktori. Atkarībā no daļiņu sakārtojuma cietvielas iedala kristāliskās un amorfās. Par kristālisku sauc cietvielu, kurā daļiņu sakārtojums ir regulārs pat lielā attālumā (tālā kārtība). Kristāliskās vielas iedala monokristālos un polikristālos. Monokristāliem daļiņu savstarpējais izvietojums vienā virzienā atkārtojas periodiski visā monokristāla tilpumā. Polikristālu veido ļoti daudzi haotiski orientēti monokristāli (graudiņi). Amorfām vielām daļiņu sakārtojumā nepastāv tālā kārtība. Tikai kādai daļiņai tuvākās daļiņas ir izvietojušās noteiktā kārtībā.


Kristālisko vielu modeļi

Amorfas struktūras