3.4. Fāze un fāžu pārejas

Noteiktos apstākļos viela var būt gan cieta, gan šķidra, gan gāzveida. Katru šādu stāvokli sauc par vielas fāzi. Viela var atrasties vairākās fāzēs vienlaikus, piemēram, ledus, ūdens un ūdens tvaiks. Šādos gadījumos vienmēr var norādīt kādu fāzes atdalošo robežvirsmu. Uz robežas starp fāzēm novēro vielas pāreju no vienas fāzes otrā. Tur notiek vielas molekulārās struktūras maiņa, ko sauc par fāžu pāreju. Fāžu pāreja vienmēr ir abpusēja. Noteiktos apstākļos starp jebkurām divām vielas fāzēm iestājas dinamiskais līdzsvars.