3.5. Augsta un zema temperatūra. Gāzu sašķidrināšana

Dabā nepastāv temperatūras augstākā robeža. Piemēram, kodoltermisko reakciju laikā ir sasniegta pat līdz desmitiem miljonu grādu augsta temperatūra. Temperatūrai pazeminoties, tā nevar kļūt zemāka kā absolūtā nulle (–273,15 ºC vai 0 K). Sasniegt šādu temperatūru nevar, jo vienmēr pastāv siltumkustība. Taču tuvoties absolūtās nulles temperatūrai ir iespējams. Daudzas vielas tuvu absolūtās nulles temperatūrai maina savas īpašības. Zemās temperatūrās šķidrumi sasalst. Piemēram, ūdens sasalst 0 ºC temperatūrā, bet spirts –114 ºC. Katrai vielai ir t. s. kritiskā temperatūra, virs kuras viela var pastāvēt tikai gāzveida stāvoklī un nekādā spiedienā to nevar pārvērst par šķidrumu. Lai, palielinot spiedienu, sašķidrinātu gāzi, tās temperatūrai jābūt zemākai nekā tās kritiskā temperatūra.


Gāzu sašķidrināšanas rūpnieciskās iekārtas
E.Šilters, V.Reguts, A.Cābelis Fizika 11.klasei Lielvārds, 2006