1. uzdevums


Automobiļa akumulatora baterijas EDS ir 13,35 V, iekšējā pretestība 3,0 mΩ. Aprēķini spriegumu uz startera spailēm, ja elektriskajā ķēdē plūstošās strāvas stiprums ir 450 A.

Tālāk

Atbilde
U = 12 V