2. uzdevums

Skolēns atrada stiepli un vēlējās noskaidrot, no kāda metāla tā ir izgatavota. Stieples diametrs bija 0,6 mm un garums 5,5 m. Ja stiepli pieslēdza pie 2,0 V liela sprieguma, tad caur to plūda 0,7 A strāva. Aprēķini šī vadītāja materiāla īpatnējo pretestību!

Tālāk

Atbilde
1,5∙10-7 Ω∙m. Salīdzinot tabulās dotās vadītāju īpatnējās pretestības, iegūtā vērtība atbilst tērauda īpatnējai pretestībai.