3. uzdevums


Aplūko attēlā redzamo elementu slēgumu un uzzīmē tā elektriskā slēguma shēmu, izmantojot elektriskā slēguma elementu apzīmējumus!

Tālāk

Atbilde