6.3. Maiņstrāva, tās raksturlielumi

Maiņstrāvai strāvas stiprums laikā mainās.

Maiņstrāvas iegūšana: homogēnā magnētiskajā laukā, rotējot rāmītim, tajā inducējas elektrodzinējspēks. Mainīgais elektrodzinējspēks rada maiņstrāvas uzspiestās svārstības ir

i=Im sin ωt, kur

i – strāvas momentānā vērtība, A;
Im – strāvas maksimālā vērtība jeb amplitūda, A;
ω – rāmīša kustības leņķiskais ātrums, rad/s;
t – laiks, s.

Maiņstrāvas frekvence , kur

v – frekvence, Hz;
T – maiņstrāvas periods, s.

Rāmīša kustības leņķiskais ātrums: .

Visām maiņstrāvas elektroierīcēm (sildītājiem, urbjmašīnām, TV u.c.), vienmēr tiek uzrādītas sprieguma un strāvas efektīvās vērtības:

un  .

 
Maiņstrāvas iegūšana