6.4. Transformators

Transformators ir ierīce, kuru izmanto maiņsprieguma pārveidošanai. Maiņstrāvas transformatora darbības pamatā ir elektromagnētiskās indukcijas un pašindukcijas parādība. Ja transformatora vienu tinumu ar vijumu skaitu N1 pieslēdz maiņstrāvas avotam (primārais tinums), tad EDS inducējas visos transformatora tinumos (gan primārajā, gan sekundārajos). Transformācijas koeficients k – skaitlis, kas rāda, cik reižu transformators pazemina spriegumu.

Tukšgaitā: un darba režīmā: , kur 
U1 – spriegums primārajā tinumā, U2 – spriegums sekundārajā tinumā, N1 – vijumu skaits primārajā tinumā; N2 – vijumu skaits sekundārajā tinumā; ε2 – sekundārā tinuma elektrodzinējspēks, I2 – strāvas stiprums sekundārajā tinumā, I1 – strāvas stiprums primārajā tinumā.

Transformatorus izmanto elektroenerģijas pārvades līnijās, televizoros, radiouztvērējos, pastiprinātājos u.c.