Laboratorijas darbā doti šādi vielu šķīdumi un piederumi:

0,1 M  Šķīdumi: Al(NO)3, NaOH, HCl,
Piederumi: 2 mēģenes, stikla nūjiņa, mēģeņu statīvs

Izmantojot dotās vielas un piederumus, pierādi Al(OH)3 amfotērās īpašības!

Atrisinājums

a) Jāiegūst Al(OH)3. To dara šādi: vienā mēģenē ielej ~ 1 ml Al(NO)3 šķīdumu un pievieno ~ 3 ml NaOH šķīduma,

Al(NO)3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

Tālāk

b) Tad iegūtās nogulsnes sadala uz pusēm un vienai daļai pievieno ~ 3 ml HCl šķīduma, bet otrai ~ 3 ml NaOH šķīduma,

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O
Al(OH)3 + 4NaOH → Na[Al(OH)4]