1. uzdevums

Noskaidro, vai dotās izteiksmes vērtība ir racionāls skaitlis:


Lai redzētu risinājuma gaitu, novieto "peles" kursoru uz katra no nākamās rindas skaitļiem!

5 : 0,2 27 + + + 0 = 25 – 27 + 2 = 0
Atbilde

Izmanto formulu   0,2-1 =

Izmanto formulu   =
vai izmanto formulu   =

Izmanto formulu   9 1,5 =
vai izmanto formulu   9 1,5 =

Izmanto formulu   =

Izmanto formulu un moduļa definīciju
== 2– 3

Lai noteiktu skaitliskas izteiksmes moduļa vērtību, jānovērtē šīs izteiksmes zīme.
Tā kā, tad 2> 4. Var secināt, ka < 0.

Izmanto formulu un logaritma definīciju  log ab=c, ja a c= b
log 2 (64)0 = log 2 1 = 0, jo 20 = 1

Izteiksmes vērtība ir 0, tātad racionāls skaitlis.