2. uzdevums

Dota tabula
Skaņa(troksnis) Intensitāte I Intensitātes līmenis (dB)
Dzirdamības slieksnis I0 0
Čuksts 10 · I0 10
Lapas vējā 102 · I0 20
Maigi skanoša mūzika 104 ·I0 40
Divu personu saruna 106 ·I0 60
Skaļš stereo atskaņotājs 108 ·I0 80
Pazemes vilciens (metro) 1010 ·I0 100
Lidmašīna paceļoties 1012 ·I0 120
Sāpes ausu bungādiņās 1013 ·I0 130

Skaņas intensitātes līmeni decibelos aprēķina ar formulu 10lg, kur I0 – dzirdamības slieksnis un I – skaņas intensitāte. Spēlē 2 skaļi stereo atskaņotāji. Kāds skaņas intensitātes līmenis ir kombinētajai skaņai? Par cik dB divu stereo atskaņotāju skaņas intensitātes līmenis ir lielāks nekā viena stereo atskaņotāja skaņas intensitātes līmenis?

Atrisinājums

Ja viens skaņas avota intensitāte ir I1, bet otra I2, tad kombinētās skaņas intensitāte ir I1 + I2. Tā kā viena atskaņotāja skaņas intensitāte (skat. tabulā) ir 10 8 I0 , tad divu atskaņotāju skaņas intensitāte ir 2 reizes lielāka, jeb 2(108 I0 ). Izmantojot skaņas intensitātes līmeņa
aprēķināšanas formulu, jāizsaka skaņas intensitātes līmeni divu atskaņotāju radītajai skaņai


Tālāk

10= 10lg=10lg tālākie aprēķini jāveic ar kalkulatoru


Tālāk

10lg ≈ 83(dB)


Tālāk

Atbilde: Divu atskaņotāju kopīgais skaņas intensitātes līmenis ir 83dB. Divu atskaņotāju kopīgais skaņas intensitātes līmenis ir tikai par 3dB lielāks nekā viena atskaņotāja intensitātes līmenis.