5. uzdevums

Perpendikulāri upes krastam brauc laiva ar ātrumu 0,8 m/s. Ar kādu ātrumu laiva pārvietosies pa straumei, ja straumes ātrums ir 0,6 m/s?

Atbilde:

Laivas ātrums pa straumei ir 1 m/s.