6. uzdevums

Punkts O ir paralelograma ABCD diagonāļu krustpunkts. Ar vektoriem izsaki vektorus:

Atbilde