1. Vektori

2. Lineāras, kvadrātiskas un pakāpes funkcijas

3. Leņķa jēdziens, trijstūri

4. Skaitļa jēdziena paplašinājums

5. Pakāpes, trigonometriskas,  logaritmiskas un eksponentfunkcijas

6. Virknes

7. Algebriskas izteiksmes un vienādojumi

8. Riņķi un daudzstūri