4.8. Kombināciju skaita īpašības

Uzdevumos, aprēķinot kombināciju skaitu, ērti lietot kombināciju skaita īpašības:

1) 

Piemēram, ;   

2) 

3) 

Piemēram,

Lai noteiktu kombināciju skaitu un kombinācuju īpašibas, var izmantot Paskāla trijstūri.