3.1. Piramīdas definīcija un tās elementi.

Par piramīdu sauc daudzskaldni, kura viena skaldne ir n-stūris, bet pārējās skaldnes ir trijstūri ar kopīgu virsotni.

Piramīdas formu atgādina dažādi priekšmeti.

n-stūri sauc par piramīdas pamatu, bet trijstūrus par sānu skaldnēm. Sānu skaldņu kopīgo virsotni sauc par piramīdas virsotni.


Piramīdas augstums ir perpendikuls, kas vilkts no piramīdas virsotnes pret pamata plakni.


Piramīdas tiek nosauktas atkarībā no pamatā esošā daudzstūra malu skaita-
• ja pamats ir trijstūris, iegūst trijstūra piramīdu,
• ja pamatā ir četrstūris – iegūst četrstūra piramīdu,
•  piecstūra vai sešstūra piramīdu iegūst, ja pamats attiecīgi ir piecstūris vai sešstūris.


Animācijā redzama četrstūra piramīda ABCD un tās elementi.

Piramīdas augstums var:

• atrasties piramīdas iekšpusē;
• atrasties ārpus piramīdas;
• sakrist ar piramīdas sānu šķautni;
• atrasties piramīdas sānu skaldnē.