3.2. Raksturīgie leņķi piramīdā

Risinot uzdevumus par piramīdām, bieži jāizmanto šādi leņķi:

• Piramīdas sānu šķautnes un pamata plaknes veidotais leņķis

Leņķi, ko veido piramīdas sānu šķautne ar tās projekciju pamata plaknē, sauc par leņķi starp sānu šķautni un pamata plakni.

Piemērs

• Divplakņu kakta leņķis pie pamata šķautnes

Leņķis, ko veido piramīdas sānu skaldne ar pamata plakni, sauc par divplakņu kakta leņķi pie pamata.

Lai iezīmētu divplakņu kakta leņķi pie pamata, jānovelk sānu skaldnes augstums un tā projekcija pamata plaknē. Divplakņu kakta leņķis veidojas starp sānu skaldnes augstumu un tā projekciju.

Piemērs