BIOLOĢIJA
8. klase 4. temats Mugurkaulnieki ar nepastāvīgu
ķermeņa temperatūru
Nobeiguma darbs
Nobeiguma darbs 1. variants
  2. variants
Nobeiguma darba vērtēšanas kritēriji Skolotāja lapa