BIOLOĢIJA
8. klase 4. temats Mugurkaulnieki ar nepastāvīgu
ķermeņa temperatūru
11. stunda. Nobeiguma pārbaudes darbs


Nobeiguma darbs: Mugurkaulnieki ar nepastāvīgu ķermeņa temperatūru 1. variants
  2. variants
Nobeiguma darba vērtēšanas kritēriji
Skolotāja lapa