BIOLOĢIJA
8. klase 4. temats Mugurkaulnieki ar nepastāvīgu
ķermeņa temperatūru
3. stunda. Rāpuļu daudzveidība

 

Stundā sasniedzamie rezultāti:

 

  • Atrod informāciju par rāpuļu kārtu dzīvnieku raksturīgajām ārējās uzbūves pazīmēm un dzīvības procesiem.
  • Zina, kā rīkoties, sastopot čūsku dabā.
Stundā izmantojamie atbalsta materiāli:

 

Uzdevumu piemēri

5.1., 7.2., 7.3.

Interaktīvās tāfeles materiāls

Latvijas rāpuļi

Stundai nepieciešamie resursi:

 

LVAVP izdotie transparenti zooloģijā bilingvālai apmācībai – 14.14.–14.16.