BIOLOĢIJA
8. klase 4. temats Mugurkaulnieki ar nepastāvīgu
ķermeņa temperatūru
8. stunda. Ko stāsta zivs zvīņa?

 

Stundā sasniedzamie rezultāti:

 

  • Uzzīmē zivs zvīņas bioloģisko zīmējumu, kurā redzami zvīņu gredzeni – gada joslas.
  • Nosaka aptuveno zivs vecumu pēc zvīņu gredzenu grupu skaita.
  • Secina, kā vides apstākļi ir ietekmējuši zivs augšanu dažādos tās dzīves gados.
Stundā izmantojamie atbalsta materiāli:

 

Uzdevumu piemēri

4.1., 4.2., 4.3.

Laboratorijas darbs

Ko stāsta zivs zvīņa?

Datorprezentācija Ko stāsta zivs zvīņa?
Animācija Zivju vecuma noteikšana
Stundai nepieciešamie resursi:

 

Lupa, mikroskops, priekšmetstikli, līmlente, lineāls, zivs zvīņas.

Ieteikumi:

 

LD. plānots 20 minūtes, turpmāk stundā izmanto uzdevumu piemērus, apgūtā satura nostiprināšanai.