Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!

Sākt pildīt testu

1. Kurā no piemēriem visi ir biotiskie faktori?

 

 

 

 


Tālāk

2. Pie kuras ekoloģiskās grupas pieder rāvas gundega?

 

 

 

 


Tālāk

3. Kurš no šiem ekoloģisko pētījumu līmeņiem ietver gan abiotiskos, gan biotiskos faktorus?

 

 

 

 


Tālāk

4. Kāds attiecību veids pastāv starp priežu beku un priedi?

 

 

 

 


Tālāk

5. Kurš no nosauktajiem ir organisko vielu ražotājs?

 

 

 

 


Tālāk

6. Dotas divas barošanās ķēdes: aļģes → dafnijas→ ruduļi un  priedes → priežu vērpēji → dzeņi.
Kas tajās ir dafnijas un priežu vērpēji?

 

 

 

 


Tālāk

7. Kurš ir no populācijas blīvuma neatkarīgs faktors?

 

 

 

 


Tālāk

8. Kas no minētā neietilpst oglekļa apritē?

 

 

 

 


Tālāk

9. Kurš no dotās barošanās ķēdes locekļiem saņems vislielāko kancerogēno vielu devu?
aļģes → planktonvēzīši→ zivju mazuļi → reņģes → cilvēki

 

 

 

 


Tālāk

10. Kas var izraisīt meža nomaiņu ar citu ekosistēmu?

 

 

 

 


Tālāk

11. Kur atrodas ozona ekrāns?

 

 

 

 Zemeslodes sfēras.
Tālāk

12. Kura no nosauktajām nav dabiskā ekosistēma?

 

 

 

 


Tālāk

13. Kura ir pareiza barošanās ķēde?

 

 

 

 


Tālāk

14. Starp kuriem doto organismu pāriem pastāv konkurence?

 

 

 

 


Tālāk

15. Kurā no piemēriem visi dzīvnieki ir siltasiņu?

 

 

 

 


Tālāk

16. Barības ķēdē atrodi cipariem atbilstošos dzīvniekus! Cipariem 2., 5., un 9. atbilst:

 

 

 

 


Rezultāts
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 16.