Pētījums

Pētniecisks darbs „Abiotiskie faktori”

Darba uzdevumi :
  • Pagatavot laboratorijas darbam nepieciešamo iekārtu.
  • Aprēķināt dīgtspējas procentu un vidējo dīgsta garumu.
  • Grafiski attēlot eksperimentālos rezultātus.
  • Analizē eksperimentāli noteikto abiotisko faktoru ietekmi uz sēklu dīgtspēju.

Situācijas apraksts
Dabā sēklas dīgst pavasarī. Dīgšanai izmanto sēklās uzkrātās barības vielas, tāpēc sēklas var dīgt tumsā. Dīgšana var notikt ja  apkārtējās vides temperatūra ir virs 0° C, augsnē ir mitrums, starp augsnes daļiņām ir skābeklis. Dīgšanu ietekmē arī skābums un sāļu koncentrācija, kura  dažādās augsnēs ir atšķirīga. Visātrāk sēklas dīgst optimālos apstākļos. Nepieciešams pārbaudīt zirņu sēklas dīgstpēju un dīgstu attīstību. 

Darba piederumi, vielas
(Uzskaitīti nepieciešamie piederumi un vielas katrai skolēnu darba grupai) 
zirņu (Pisum sativum L.) sēklas; destilēts ūdens;  mērcilindrs 25 ml;;Petri plates 2gab; priekšmetstikliņi 2gab; filtrpapīrs;  universālais indikatora papīrs; termometrs –10° C - 80° C; siltuma avots – radiators; ledusskapis; marķieris vai līmpapīrs Petri plašu iezīmēšanai.

Darba gaita
1. Apskata  attēlu un uz Petri plates pamatnes novieto 2 priekšmetstiklus.
2. Pārsedz ar filtrpapīra ripiņu un pārlej ar 10 ml destilēta ūdens.
3.  Uz slapjā filtrpapīra novieto 10 vienāda izmēra nebojātas sēklas un pārsedz ar vāciņu.
4. Filtrpapīrs nodrošina mitruma piekļūšanu sēklai, bet nekavē skābekļa piekļūšanu sēklai. Ar ūdeni pārsegtas sēklas pūst. Ūdens trūkums rada dīgšanas apstāšanos un dīgsta bojāeju.
Mājas apstākļos var izmantot 3 šķīvjus. Ar mērglāzi nomēra un ielej vienādu ūdens daudzumu. Katrā šķīvī ieliek burkas vāciņu un pārsedz ar auduma gabaliņu. Uz mitrā auduma gabaliņa novieto sēklas un pārsedz šķīvi ar lielāku šķīvi tā, lai novērstu ūdens iztvaikošanu.
4.   Sagatavo   eksperimenta 3 variantus un uzraksta uz vāciņa varianta numuru.
5.   Trauku Nr. 1 ievietots ledusskapī 4° C temperatūrā. (Petri plates var turēt ārā un izmērīt āra temperatūru.)
6.   Trauku Nr. 2 tur istabas temperatūrā.
7.   Trauku Nr. 3 noliek uz plaukta pie radiatora, kur gaisa temperatūra ir aptuveni 30° C.
8.   Temperatūru ledusskapī un pie radiatora izmēra ar istabas termometru.
9.   Pēc nedēļas saskaita izdīgušo sēklu skaitu katrā variantā un ar lineālu izmēra dīgsta garumu.   Nomēra attālumu starp saknes galu un dzinuma galu. Rezultātu ieraksta tabulā. 
10.   Aprēķina vidējo dīgsta garumu. Rezultātu ieraksta tabulā.

diedzēšanas iekārta
Dīgtspējas pārbaudei izmantojamā diedzēšanas iekārta.

Iegūto datu reģistrēšana

Zirņu dīgtspēja dažādos temperatūras apstākļos

1.tabula

Nr.

   Petri plate

4° C temperatūrā

dīgsta garums (cm)

   Petri plate

istabas temperatūrā

dīgsta garums (cm)

Petri plate

30° C temperatūrā

dīgsta garums (cm)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
vidējais
Iegūto datu apstrāde

1. Grafiski attēlojiet dīgstu vidējos garumus atkarībā no temperatūras.
2. Pats izvēlies grafika nosaukumu, atbilstošu mērogu, asis rezultātu atzīmēšanai un uzzīmē grafiku stabiņveida diagrammas veidā.
3. Kurā trauciņā bija visgarākie dīgsti?
4. Savstarpēji salīdzina iegūtos rezultātus starp 3 Petri platēm.
5. Cik % zirņu bija uzdīguši katrā Petri platē? Kurā trauciņā bija visvairāk uzdīgušo zirņu?

Rezultātu izvērtēšana

  • Kura temperatūra bija diedzēšanai vispiemērotākā?
  • Kādi bija eksperimenta trūkumi?

Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!

Sākt pildīt testu

1.  Kurš no piedāvātajiem datu pāriem par zirņu diedzēšanu visvairāk atbilst realitātei?

Tālāk

2. Kāpēc katrā variantā ņēma 10 zirņus?

 

 

 

 

 


Tālāk

12. att.

3. Kurš no grafikiem atspoguļo eksperimentā iegūtos rezultātus?

 

 

 

 


Tālāk

4. Iespējamie eksperimenta trūkumi ir...

 

 

  d

 


Tālāk

5. Kādu lielumu ir vislabāk izvēlēties, lai salīdzinātu temperatūras ietekmi uz dīgstu garumu?

 

 


Tālāk

6. Par sava darba rezultātiem Tu pastāstīsi citam skolēnam. Viņš būs veicis līdzīgu darbu, bet ieguvis savādākus rezultātus. Visi uzdīgušie zirņi bija īsāki. Kāds ir iespējamais atšķirību cēlonis?

 

 

 

 

Rezultāts
Pareizi atbildēts uz  jautājumiem no 6.