Uzdevums

Latvijā stirnu populācijas lielums ir atkarīgs no lielāko plēsoņu (lūšu, vilku, lāču un klejojošu suņu) skaita un medībām. Stirnu  populācijas lielums Latvijā redzams attēlā “Stirnu populāciju skaita izmaņas Latvijā“.


13. att. Stirnu populāciju skaita uzmaiņas Latvijā


1. Kurā gadā nomedīja visvairāk stirnas?

2. Kāds bija vismazākais nomedīto stirnu skaits?

3. Kā izmainījies stirnu populācijas lielums 2004./2005. g., ja katru gadu turpinās nomedīt tikpat stirnas, cik 2002./2003. g.

Atbilde

1) 1992/1993.
2) 1772.
3) samazinājies.