Pedagodu profesionālās kompetences pilnveides programmas "Mācīšanās lietpratībai 1.-3. klasē" nodarbības 3. un 4. mācību grupai.