Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas "Mācīšanās lietpratībai 7.-9. klasē" nodarbības ķīmijas, fizikas, bioloģijas, ģeogrāfijas un matemātikas 1. mācību grupai.