Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas "Metodiskais atbalsts skolas kā mācīšanās organizācijas veidošanai pašvaldībā" nodarbības 1. grupai.