Nordplus Horizontal programmas projekts

Projekta nosaukums latviski: “Efektīvi matemātikas mācīšanas paņēmieni sākumskolas izglītībā”

Projekta nosaukums angliski: “Effective Mathematic Teaching Practices in Primary Education" 

Projekta numurs: NPHZ-2022/10052

Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta sadarbības partneri:     
Norvēģijas Dabaszinātņu un Tehnoloģiju Universitāte (Norvēģija);
Gēteborgas Universitāte (Zviedrija);
Privātā sākumskola DOMDARIS (Latvija);
Cēsu 2.pamatskola (Latvija);
Stavset skola (Norvēģija);
Berg skola (Norvēģija);
Skogstorps skola Falkenbergā (Zviedrija).

Projekta vadītāja: Dr. Math. Ilze France, ilze.france@lu.lv 

Darba grupa Latvijas Universitātē: 
1.1. vadošā pētniece Ilze France;
1.2. eksperte Ildze Čakāne;
1.3. eksperte Marta Mikīte;
1.4. projektu vadītāja Laine Blūma, laine.bluma@lu.lv .

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Starpnozaru izglītības inovāciju centrs.

Projekta īstenošanas periods: 01.09.2022. – 31.08.2024.

Projekta kopējais finansējums: 57 640,00 EUR.

Projektā plānotie rezultāti: 
1. Teorētisks apraksts par konceptuālu izpratni par skaitļiem.
2. Konkrētas idejas matemātikas stundu veidošanai izpratnes par skaitļiem un telpiskās domāšanas attīstīšanai.
3. Digitālie materiāli skolotājiem (piemēram, video piemēri no stundām u.c.).
4. Metodiskie piemēri matemātikas skolotāju profesionālajai pilnveidei.
5. Priekšlikumi jaunām iniciatīvām par mūsdienīgu matemātikas metodiku.