Pārmaiņu ieviešana skolā.

Simulācija – spēle ir situāciju modelēšana, kas paredzēta skolu vadības komandām un skolu pedagogiem. 

Simulācijas spēli iespējams realizēt vienas skolas ietvaros, iesaistot gan skolas vadības komandu, gan skolas pedagogus, ieteicamais dalībnieku skaits: no 25 līdz 28.

Simulācijas spēles saturiskais pamats veidots, lai palīdzētu skolas vadības komandai apzināti un datos balstīti pieņemt lēmumus, kuru rezultātā notiek skolas virzība uz izaugsmi un attīstību, kā arī pilnveidot pedagogu izpratni par pārmaiņu ieviešanas procesu un katra iesaistītā lomu tajā.
 

Plašāka informācija par nodarbībām un to izmaksām:
LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs
Zeļļu iela 23 (6.stāvs), Rīga, LV-1002
Tālrunis: 29145697, 67034744
E-pasts: dace.rutina@lu.lv