1. uzdevums

Noslēgtā stikla traukā, kura tilpums V = 5 l un temperatūra 20 °C, atrodas ūdeņradis ar masu m = 2 g. Aprēķini ūdeņraža spiedienu un
noskaidro, vai stikla trauks šādos apstākļos nesaplīsīs! Stikla trauks var izturēt spiedienu pmax = 9 · 105  Pa.
Ūdeņraža molmasa  M = 2 · 10-3 kg/mol.

Atrisinājums
V = 5 l
m = 2 g
t = 20 °C
M = 2 · 10-3 kg/mol
5 · 10-3 m3
2 · 10-3 kg
T = 293 K

Tālāk
 

No ideālās gāzes stāvokļa vienādojuma izriet,  ka

Tālāk

=

= 486966 Pa ≈

≈  5 · 10 5 Pa

Tālāk  
p - ?

Tālāk
 


Atbilde

Gāzu maisījuma spiediens balonā ir 5 · 105 Pa un tā kā  p < pmax , tad stikla trauks šāda ūdeņraža spiediena iedarbībā nesaplīsīs.