4. uzdevums


Alumīnija gāzes baloniņi

Noslēgtā alumīnija baloniņā atrodas hēlijs, kuru var uzskatīt par ideālo gāzi. Nosaki, cik reižu mainās gāzes spiediens, ja tās temperatūra paaugstinās 1,5 reizes!

Atrisinājums

T2 = 1,5T1

Tā kā hēlijs atrodas noslēgtā alumīnija baloniņā, tad gāzes tilpums un masa ir nemainīgi lielumi. Ja V = const, tad šādu procesu var uzskatīt par izohorisku.
Tālāk

Uzraksta ideālās gāzes stāvokļa vienādojumu izohoriskam procesam.
Tālāk

Tā kā uzdevums ir uzzināt, cik reižu mainīsies spiediens, tad no vienādojuma izsaka spiediena attiecību:= 1,5

Tālāk

No iegūtās sakarības var secināt, ka arī spiediens palielināsies 1,5 reizes

Tālāk
- ?

Tālāk

Atbilde

Ja noslēgtā alumīnija traukā temperatūra paaugstinās 1,5 reizes, tad arī spiediens šajā traukā palielinās 1,5 reizes.