3. uzdevums


Automobiļa riepās  iesūknēja gaisu līdz 2,1 atm spiedienam 12 °C temperatūrā. Pēc kāda laika, izmērot spiedienu riepās, tas bija 2,3 atm. Aprēķini, cik liela ir gaisa temperatūra riepās pēc spiediena mērīšanas.

Tālāk

Atbilde

t ≈ 39 °C.