2.3. Pirmais termodinamikas likums. Siltuma daudzums

Ja gāzei pievada siltuma daudzumu Q, tad gāze var veikt darbu A un tai var palielināties iekšējā enerģija ΔU.

Q =ΔU + A

Šo sakarību sauc par pirmo termodinamikas likumu. Ja starp gāzi un tās apkārtni nenotiek siltumapmaiņa (Q = 0), tad procesu sauc par adiabātisku un pirmais termodinamikas likums ir: A = -ΔU.

Ja gāzi strauji saspiež, tad siltumenerģija nepaspēj no gāzes pāriet uz apkārtni, palielinās gāzes iekšējā enerģija un absolūtā temperatūra. Piemēram, ja dīzeļdzinēja cilindrā strauji tiek saspiests gaiss, tā temperatūra paaugstinās un, iesmidzinot šajā gaisā degvielu, degviela aizdegas.

Sildot cietas vielas un šķidrumus, to tilpums mainās maz, tāpēc iekšējās enerģijas izmaiņa ΔU ir vienāda ar pievadīto siltuma daudzumu Q, ko parasti aprēķina ar sakarību:

Q = cmΔT, kur

 Q – siltuma daudzums, c – vielas īpatnējā siltumietilpība, m – ķermeņa masa, ΔT – temperatūru starpība.