1. uzdevums


http://lv.wikipedia.org/wiki/Image:250px-LightningToronto.jpg

Negaisa laikā starp mākoni un zemi zibens novada 20 C lielu lādiņu. Aprēķini zibens kanālā plūstošās strāvas stiprumu, ja zibens uzliesmojums ilgst 1 ms!

Atrisinājums

Strāvas stiprumu nosaka aprēķinot, cik liels elektriskais lādiņš laika vienībā izplūst caur vadītāja šķērsgriezuma laukumu:

 
Tālāk

Pieraksta dotos lielumus un aprēķina zibens kanālā plūstošās strāvas stiprumu.

Tālāk

Δq = 20 C
Δt = 1 ms 


 

1 · 10-3 s

Tālāk
 
2. 2.kolonnā Tālāk
3. .2kolonnā Tālāk
4. 2.kolonnā Tālāk
5. 2.kolonnā Tālāk

= 20·103 A = 20 kA
I – ?
Tālāk
 

Atbilde
Zibens kanālā plūstošās strāvas stiprums ir 20 kA.