2. uzdevums


Eiropas bišu dzeņi, tāpat kā citi putni, mēdz sēdēt uz elektrības vadiem. Attālums starp putna pēdām uz vadiem ir 5 cm. Vada šķērsgriezuma rādiuss ir 2,5 cm, vada materiāla īpatnējā pretestība ir 50 µΩ·m. Cik liels ir spriegums starp putna pēdām uz vada, ja vadā plūst 100 A stipra strāva?

Atrisinājums

Ķēdes posma spriegumu U var aprēķināt izmantojot Oma likumu

U = IR, kur

I – strāvas stiprums, R – posma pretestība.

Tālāk

Vada posma pretestība R ir atkarīga no vada materiāla, vada posma garuma un vada šķērsgriezuma laukuma:

, kur

 ρ – vada materiāla īpatnējā pretestība, l – vada posma garums, S – vada šķērsgriezuma laukums.

Tālāk

Vada šķērsgriezuma laukumu S var aprēķināt, izmantojot riņķa līnijas laukuma formulu

S = πr2, kur 


r – vada rādiuss.

Tālāk

l = 5 cm
r = 2,5 cm 
ρ = 50 µΩ·m
I = 100 A
 

5 · 10-2 m
2,5 · 10-2m
5 · 10-5Ω·m

Tālāk
 

U = IR
 
S = πr2
U
=

Tālāk
2. 2.kolonnā Tālāk
3. .2kolonnā Tālāk
4. 2.kolonnā Tālāk
5. 2.kolonnā Tālāk

= 1,3·10-3
U = 1,3 mV
U – ?
Tālāk
 

Atbilde
Spriegums starp putna pēdām uz vada ir aptuveni 1,3 mV.