R

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    Z   

radioaktivitāte

radioaktivitāte – pārvērtības atomu kodolos, kuru rezultātā tie spontāni izstaro daļiņas vai kvantus. Radioaktivitātes veidi ir alfa starojums – kodols emitē α daļiņas, beta starojums, kas sastāv no pozitīvi vai negatīvi lādētām vieglām daļiņām; gamma starojums – γ kvantu emisija.

rasas punkts

rasas punkts – temperatūra, kādā nepiesātināts tvaiks kļūst par piesātinātu tvaiku, ja to atdzesē nemainīgā spiedienā

relatīvais gaisa mitrums

relatīvais gaisa mitrums – ūdens tvaika parciālspiediena attiecība pret piesātināta tvaika parciālspiedienu tajā pašā temperatūrā

reliktais starojums

reliktais starojums – starojums, kas Visuma attīstības procesā atdalījies no vielas, sācis eksistēt patstāvīgi, tā temperatūra un enerģija pakāpeniski samazinājusies. Atklāts 1965. gadā; mūsdienās staro radiodiapazonā un tā temperatūra ir 3 K, frekvence 4080 MHz

rezonanse

rezonanse – parādība, ko novēro gadījumā, kad uzspiesto svārstību amplitūda sasniedz maksimālo vērtību, ja ārējā spēka frekvence tuvojas sistēmas pašsvārstību frekvencei