1. uzdevums

Aprēķini, cik gramu Sn un Pb jāņem, lai iegūtu 500g lodalvas, kuras sastāvā (masas daļas) ir 34% Sn un 66% Pb?

Atrisinājums

a) Nosaka dotos lielumus, bet pēc tam lielumus, kas jāaprēķina.

Dotie lielumi:

m(sakausējumam) = 500g, w(Sn)% = 34%, w(Pb)% = 66%
Aprēķināmie lielumi: m(Sn), m(Pb)

Tālāk

b) Metāla masas daļu aprēķina, izmantojot formulu:
w(Me),% = 100, no kuras izsaka aprēķināmo lielumu.
m(Me) = ∙ m(sakaus.)

Tālāk.

c) Formulā ievieto zināmos lielumus un aprēķina metāla masu:

m(Sn) = ∙ 500 = 170 g
m(Pb) = ∙ 500 = 330 g

Tālāk.

Atbilde.
Jāņem 170g Sn un 330g Pb.