2. uzdevums

Aprēķini, cik gramu sudraba satur gredzens, kura masa ir 5,00g un sudraba prove ir 925!

Atrisinājums

a) Saprot, ko nozīmē skaitlis 925:

Skaitlis 925 nozīmē, ka 1000g izstrādājuma satur 925g tīra sudraba.

Tālāk

b) Aprēķina, cik gramu sudraba satur gredzens, kura masa ir 5,00g:
w(Ag),% = ∙ 100;

m(Ag) =m(gredzenam) ;

m(Ag) = 0,925 ∙ 5,00 = 4,63g

Tālāk.

Atbilde.
Gredzens satur 4.63g sudraba.