BIOLOĢIJA
8. klase 4. temats Mugurkaulnieki ar nepastāvīgu
ķermeņa temperatūru
4. stunda. Rāpuļu daudzveidība Latvijā

 

Stundā sasniedzamie rezultāti:

 

  • Nosaka pēc konkrētām pazīmēm Latvijā sastopamo rāpuļu sugas.
  • Izsaka un pamato savu viedokli par rāpuļu aizsardzības nepieciešamību.
Stundā izmantojamie atbalsta materiāli:

 

Uzdevumu piemēri

5.2., 5.3.