BIOLOĢIJA
8. klase 4. temats Mugurkaulnieki ar nepastāvīgu
ķermeņa temperatūru
5. stunda. Abinieku daudzveidība

 

Stundā sasniedzamie rezultāti:

 

  • Raksturo pēc konkrētām pazīmēm dažādu kārtu abiniekus, izmantojot doto informāciju par to daudzveidību.
Stundā izmantojamie atbalsta materiāli:

 

Uzdevumu piemēri

3.2., 5.4.

Stundai nepieciešamie resursi:

 

LVAVP izdotie transparenti zooloģijā bilingvālai apmācībai – 14.11.–14.13.