BIOLOĢIJA
8. klase 4. temats Mugurkaulnieki ar nepastāvīgu
ķermeņa temperatūru
7. stunda. Zivju daudzveidība

 

Stundā sasniedzamie rezultāti:

 

  • Salīdzina pēc konkrētām pazīmēm kaulzivis un skrimšļzivis, norāda galvenās atšķirības.
  • Analizē informāciju par zivju daudzveidību Latvijā un raksturo izplatītākās saldūdens un sāļūdens zivis un to saimniecisko nozīmi.
  • Ar piemēriem raksturo zivju vietu ekosistēmā, to pielāgotību dzīves videi.
Stundā izmantojamie atbalsta materiāli:

 

Uzdevumu piemēri

3.3., 3.4., 8.4.

Stundai nepieciešamie resursi:

 

LVAVP izdotie transparenti zooloģijā bilingvālai apmācībai – 14.3., 14.5.– 14.9.