3. uzdevums


Cilvēka ķermeņa pretestība

Cilvēks vasarnīcā, stāvot ar basām kājām uz mitras zemes, ar mitrām rokām paceļ nokritušu bojātu galda lampu, kas ieslēgta 220 V sprieguma tīklā un atrodas uz betona pamatnes. Attēlā redzama cilvēka organisma dažādu daļu pretestība, kā arī pārējās pretestības saskarpunktos ar lampu un zemi. Cik stipra strāva plūst caur cilvēka ķermeni? Kādi veselības traucējumi var rasties cilvēkam šāda strāvas trieciena rezultātā, ja strāvas plūsma caur ķermeni ilgst 150 ms?

Atrisinājums

Kad cilvēks pieskaras pie bojātās lampas, caur viņa ķermeni sāk plūst strāva ķēdē: lampa - cilvēka roka - cilvēka labā puse - zeme.

Tālāk

Mitrai ādai ir mazāka pārejas pretestība nekā sausai ādai. Ja cilvēks stāv ar sporta apaviem uz mākslīga klājuma grīdas, tad pārejas pretestība ir lielāka nekā, stāvot ar basām kājām mitrā mauriņā. Jo mazāka ir ķermeņa kopējā pretestība, jo lielākus draudus rada caur ķermeni plūstošā strāva.

Tālāk

Tā kā cilvēka organismā veidojas jauktais slēgums, pārzīmē shēmu.

Ω
Ω

Tālāk

Ķēdes kopējā pretestība (lampa - cilvēks - zeme):R = 200 + 460 + 78 + 15 + 420 + 50 = 1223 Ω
Tālāk

Caur cilvēka organismu plūstošo strāvu var aprēķināt, izmantojot Oma likumu ķēdes posmam:


,

kur U– tīkla spriegums, R – ķēdes kopējā pretestība.

Tālāk

≈ 0,18 A


Tālāk

Lai noteiktu, kādus veselības traucējumus cilvēkam var nodarīt šādas strāvas trieciens, kas ilgst 150 ms, izmanto grafiku, kurā attēlotas sekas, kādas cilvēkam var rasties atkarībā no strāvas plūšanas ilguma un strāvas stipruma.Tālāk

Atbilstoši uzdevuma nosacījumiem:

  • strāvas plūšanas laiks t = 150 ms;
  • strāvas stiprums I = 0,18 A = 180 mA.
Tālāk

Izvērtējot diagrammu, atrod ka tas ir punkts 3. zonā.

Tālāk

Šajā gadījumā cilvēkam var rasties muskuļu krampji, elpošanas traucējumi, īslaicīga sirds darbības apstāšanās, bet netiek bojāti cilvēka orgāni.

Tālāk

Atbilde
Caur cilvēka ķermeni plūst aptuveni 180 mA stipra strāva. Ja strāva plūst 150 ms, tad cilvēkam var rasties muskuļu krampji, elpošanas traucējumi, īslaicīga sirds darbības apstāšanās, bet netiek bojāti cilvēka orgāni.