BIOLOĢIJA
8. klase 4. temats Mugurkaulnieki ar nepastāvīgu
ķermeņa temperatūru
1. stunda. Rāpuļu, abinieku un zivju galvenās pazīmes

 

Stundā sasniedzamie rezultāti:

 

  • Izskaidro rāpuļu, abinieku un zivju ārējās uzbūves būtiskākās atšķirības, izmantojot shēmas un mulāžas.
  • Izskaidro rāpuļu, abinieku un zivju iekšējās uzbūves un dzīvības procesu būtiskākās atšķirības, izmantojot shēmas un mulāžas.
Stundā izmantojamie atbalsta materiāli:

 

Uzdevumu piemēri

1.1., 1.2., 1.3.

Animācija

Zivju, abinieku un rāpuļu ārējās uzbūves salīdzināšana

Stundai nepieciešamie resursi:

 

Zivju, rāpuļu un abinieku uzbūves modeļi, attēli, izdevniecības ”Lielvārds” interaktīvie plakāti vai transparenti zooloģijā – 9–12/22, 17/22, 19/22, 21/22.

Ieteikumi:

 

Lai salīdzinātu būtiskākās atšķirības ārējā uzbūvē, ieteicams veidot tabulu, ko nākamajās stundās varētu papildināt ar atšķirībām iekšējā uzbūvē.