BIOLOĢIJA
8. klase 4. temats Mugurkaulnieki ar nepastāvīgu
ķermeņa temperatūru
2. stunda. Rāpuļu, abinieku un zivju vairošanās un attīstība

 

Stundā sasniedzamie rezultāti:

 

  • Izskaidro rāpuļu, abinieku un zivju vairošanos un attīstību, lietojot jēdzienus: ārējā un iekšējā apaugļošanās, ola, ikri, nārsts, kurkulis, izmantojot vizuālos materiālus – attēlus, shēmas, mulāžas.
  • Raksturo rāpuļu, abinieku un zivju uzvedību nārsta laikā.
  • Ar piemēriem raksturo rāpuļu, abinieku un zivju rūpes par pēcnācējiem.
Stundā izmantojamie atbalsta materiāli:

 

Uzdevumu piemēri

2.1., 2.2., 2.3.

Animācija

Zivju vairošanās

Video Smilšu krupja riests
Stundai nepieciešamie resursi:

 

Izdevniecības ”Lielvārds” interaktīvie plakāti vai transparenti zooloģijā – 11/22 LVAVP izdotie transparenti zooloģijā bilingvālai apmācībai – 14.10.

Ieteikumi:

 

Lai salīdzinātu būtiskākās atšķirības ārējā uzbūvē, ieteicams veidot tabulu, ko nākamajās stundās varētu papildināt ar atšķirībām iekšējā uzbūvē.