Projekta nosaukums “Spatial thinking in STEM learning: Training a new generation of researchers to increase enrolment and gender balance in STEM learning by addressing deficits in spatial ability among children in Europe (SellSTEM)”

Finansētājs: pētniecības un inovāciju programma Apvārsnis 2020, Marijas Sklodovskas-Kirī apakšprogramma

Projekta koordinators: Dublinas tehnoloģiju universitāte

Projekta partneri: 10 universitātes Eiropā, tai skaitā Latvijas Universitāte, īsteno LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

Projekta īstenošanas laiks: 48 mēneši, 01.01.2021. – 31.12.2024.

Kopējais budžets: 4 037 154,48 EUR

Projekta vadītāja Latvijas Universitātē: vadošā pētniece, Dr, paed. Dace Namsone
 
SellSTEM ietvaros tiks apmācīta jauna pētnieku paaudze, lai pievērstu uzmanību jautājumam par jauniešu telpiskās izpratnes trūkumu visā Eiropā. Projekta ietvaros 10 Eiropas universitātēs darbu un studijas doktorantūrā ir uzsākuši 15 viespētnieki, lai iegūtu un apstrādātu datus par bērnu telpisko izpratni Eiropā, novērtētu to saistību ar karjeras izvēli un analizētu mijiedarbību pēc dzimuma, reģiona un sociālekonomiskā statusa. Jaunie pētnieki meklēs veidus, kā attīstīt bērnu telpiskās spējas, izmantojot gan tiešsaistes mācības, gan dažādas aktivitātes, integrētas ar citiem priekšmetiem. Doktoranti sadarbosies ar skolotājiem un skolotāju izglītotājiem, lai palielinātu bērnu telpiskās spējas. Tiks analizētas esošās mācību programmas, salīdzinot ar jaunākajiem pētījumiem par kognitīvo attīstību, tiks izstrādāti priekšlikumi izmaiņām izglītības politikā un mācību programmās, lai mainītu skolotāju izglītību un mācīšanas praksi. Tiks izstrādāti ceļveži skolotājiem telpisko spēju novērtēšanai un mācību nodarbībām klasē dažādām vecuma grupām, lai skolotāji varētu novērtēt un veicināt telpisko spēju izaugsmi, īpaši meiteņu vidū. 

2021. gada septembrī kā viespētnieks darbu Latvijas Universitātē uzsāka Ergi Bufasi no Albānijas. 
Ergi studē LU Doktora studiju programmā "Dabaszinātnes: Fizika, astronomija un mehānika" un ir jaunais pētnieks projektā SellSTEM. Viņam ir bakalaura un maģistra grāds inženierfizikā Tirānas Politehniskajā universitātē un maģistra grāds izglītībā Tartu Universitātē. Ergi ir trīs gadu pieredze fizikas pasniedzēja amatā Tuvo Austrumu Amerikas Universitātē Kuveitā.
Projekta ietvaros Ergi Bufasi strādās ar 8 līdz 12 gadus vecu bērnu skolotājiem, pievēršot uzmanību tam, kā matemātikas apguvē vienlaikus mācīt telpisko izpratni, ģeometriju un problēmu risināšanu.

Vairāk informācijas par projekta norisi un rezultātiem interneta vietnē.www.sellstem.eu.