Dace Namsone – virzītājspēks

Centra direktore. Viņas loma ir vadīt visu un visus, virzīt procesu uz priekšu vajadzīgajā virzienā, nevienam neļaujot atslābt. Katram atrod tādu darbu, kas vislabāk padodas un ir piemērots. Mobilizē cilvēkus un resursus jaunai zināšanu radīšanai un apslēptu procesu skaidrošanai sabiedrības labā. Domā par kopējo bildi, redz trīs soļus uz priekšu. Ir gatava piedāvāt netradicionālas idejas un risinājumus. Iedziļinās niansēs, ir prasīga. Piemīt stratēģiskā domāšana un spēja plānot, kā arī neizsakāmas darbaspējas.

Uldis Dzērve – harizma 

Izpilddirektors. Vada skolotāju nodarbības, gādā par administratīvajiem un organizatoriskajiem jautājumiem. Viņa vadītajos kursos neaizmigs pat divas dienas negulējis skolotājs, ar savu atraktivitāti pamodinās pat mironi. Ļoti labi izdodas tikt galā ar lielu cilvēku auditoriju, prot to “atdzīvināt”. Ir komunikabls, precīzs, racionāls, grib skaidrību, prot visu turēt “rāmjos”, “pielikt punktu” ieilgušiem strīdiem, pateikt galavārdu, apkopot idejas. Visu izdara precīzi un kārtīgi. Ir dziļš skatījums uz lietām un procesiem.

Ilze France – mobilizators

Vada programmu izstrādi skolēnu nodarbībām, raksta projektus, vada nodarbības skolotājiem. Izceļas ar prasmi organizēt cilvēkus, atrast vārgās vietas plānotajos darbos un uzdot “āķīgus” jautājumus, kas liek aizdomāties, vai visi riski ir novērsti. Prot atrast naudas piesaistes veidus. Grib skaidrību un nebaidās paust viedokli, kas ir atšķirīgs. Godprātīgi cenšas paveikt jebkuru darbu, pastāv par savu taisnību un pārliecību, meklē jaunus izaicinājumus. Ļoti konkrēta, saprotoša, noteikta, mērķtiecīga, nenovirzās uz blakus lietām.

Aira Kumerdanka – pozitīvisms

Vada nodarbības skolotājiem un studentiem. Stiprā puse ir dažāda veida darbs ar cilvēkiem, sadarbības veicināšana. Neļaus atslābt nevienam nodarbību dalībniekam, lai sasniegtu maksimāli labu rezultātu, vienlaikus esot pozitīva, atbalstoša, atsaucīga, labvēlīga. Spēj novērst asumus, bet nebaidās pateikt, ko domā. Ja viņai kādreiz jābūt tiešai vai mazliet skarbai, tad teiktais ir apvīts ar labvēlīgumu. Ir svarīgs katrs cilvēks, ar kuru komunicē, rūpējas par labu atmosfēru. Ļoti patīk iedziļināties it visā. 

Andris Nikolajenko – praktiskums

Vada nodarbības skolotājiem un skolēniem. Runīgs, nosvērts, izpalīdzīgs, atsaucīgs. Mudina skolotājus domāt. Labi saprotas ar bērniem, no jebkura skolēna spēs iegūt tādu atbildi, ka skolēns pats būs pārsteigts. Pat visneieinteresētāko skolēnu ieraus izziņas procesa virpulī. Brīvi darbojas ar praktiskām lietām, tehnoloģijām un ir gatavs  palīdzēt situācijā, kas citam var sagādāt problēmas. Prot piedāvāt un izvērtēt praktiskas un oriģinālas idejas. Dzimis dabas cilvēks.

Anete Butkēviča – mērķtiecīgums

Nodarbojas ar pētniecību un asistēšanu. Mērķtiecīga, izpalīdzīga, atsaucīga, gatava sadarbībai dažādos jautājumos, prot ļoti loģiski pateikt galveno informāciju par jebkuru tēmu. Ir strukturēta domāšana, ātri “pieslēdzas” jautājumiem, kuri pašai ir jauni. Ar ļoti lielu rūpību attiecas pret katru darbu un pilda to pēc labākās sirdsapziņas. Patīk konceptuālas, teorētiskas, filozofiskas lietas un ar to palīdzību cenšas skaidrot sabiedrības procesus. Angļu valodu pārvalda kā prasmi elpot.

Ieva Namsone – atbildība

Cilvēks ar dažādām prasmēm. Raksta tekstus, uzrauga pareizas latviešu valodas lietojumu, gādā par to, lai mājaslapā un sociālajos tīklos  būtu kārtība. Atbalsts organizatoriskos, loģistikas un praktiskos jautājumos. Ar vislielāko atbildību attiecas pret katru darbu. Ir gatava izdarīt liela apjoma darbu nepieciešamajā laikā, saprot uzdevumu no pusvārda. Punktuāla, precīza, produktīva, apņēmīga, apzinīga, “noved” līdz galam praktiskos uzdevumus. Pienākuma cilvēks.