Valsts pētījumu programmas "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai" projekts

Projekta nosaukums latviski: “Inovatīvi risinājumi kombinētās mācīšanās ieviešanai mācību procesa digitālās transformācijas kontekstā”

Projekta nosaukums angliski: “Innovative solutions for blended learning implementation: teaching and learning process in the digital transformation context”

Projekta numurs: VPP-LETONIKA-2021/1-0010

Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta sadarbības partneri: -

Projekta vadītājs: Dace Namsone

Zinātniskā grupa: 
1.1. vadošais pētnieks/ galvenais izpildītājs/ zinātniskais vadītājs Dace Namsone;
1.2. vadošais pētnieks/ galvenais izpildītājs Ilze France;
1.3. pētnieks/ galvenais izpildītājs Ģirts Burgmanis;
1.4. pētnieks/ galvenais izpildītājs Inese Dudareva;
1.5. pētnieks/ izpildītājs Astrīda Cīrulis;
1.6. eksperts/izpildītājs Aija Kļaviņa;
1.7. eksperts/izpildītājs Ildze Čakāne;
1.8. eksperts/izpildītājs Evi Daga Krūmiņa;
1.9. eksperts/izpildītājs Solvita Lazdiņa;
1.10. pētnieks/ izpildītājs (studējošais) Kārlis Greitāns;
1.11. zinātniskais asistents/ izpildītājs (studējošais) Liene Ozoliņa;
1.12. zinātniskais asistents/ izpildītājs (studējošais) Dace Eriņa.

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Starpnozaru izglītības inovāciju centrs.

Projekta īstenošanas periods: 20.12.2021. – 19.12.2024.

Projekta kopējais finansējums: 652 975,00 EUR, tajā skaitā LU projekta daļai piešķirtais finansējums: 652 975,00 EUR

Projektā plānotās aktivitātes: 

  1. Izveidot teorētisku ietvaru inovatīvu risinājumu izstrādei mācību procesa digitālajai transformācijai Latvijas kontekstā, izvērtējot izglītības digitālās transformācijas iespējas un riskus; 
  2. Izveidot konceptuālus digitālās transformācijas modeļus izglītībā jauktās mācīšanās vajadzībām didaktikas izstrādei un mācību priekšmetu metodikas jauktās mācīšanās vajadzībām digitālās transformācijas kontekstā, ieskaitot iekļaujošas izglītības risinājumus; Izstrādāt modelim atbilstošas mācību un mācīšanās metodikas (prioritāte dabaszinātnēs, tehnoloģijās, inženierzinātnēs un matemātikā (STEM) 1.-6. klasē, vēsture un sociālās zinātnes 10.-12. Klasē, pamatojoties uz pētījumiem un labo praksi; 
  3. Veikt pilotpētījumu par skolas praksē izveidoto metodiku praktiskai pārbaudei un pilnveidošanai;
  4. Izstrādāt profesionālās pilnveides risinājumu, t.sk. personalizētas profesionālās pilnveides programmas (skolotājiem, ekspertiem un profesionālās pilnveides īstenotājiem) izstrādāto modeļu ieviešanai un to pārbaudei skolas praksē; 
  5. Izstrādāt ieteikumus izglītības politikas un politikas veidotājiem radītu inovatīvu risinājumu t.sk. jauktu mācību modeļu pārnesei uz Latvijas skolu praksi.