Mācību materiāli skolotājam izmantošanai

Divnieka skaitīšanas sistēma (binārā sistēma)

Aicināsim skolēnus padomāt vai decimālā skaitļu sistēma, kuru lietojam ikdienā ir vienīgā. Programmētāji un tehnoloģiju veidotāji izmanto divnieka skaitīšanas sistēmu, lai sakodētu informāciju. Nodarbībā modelējot un spēlējot spēli mācīsimies domāt divnieka skaitīšanas sistēmā.

Idejas stundas īstenošanai smelies arī "Tava Klase" kanālā Prātnieku laboratorijas vadītajās nodarbībās: 27.04. Matemātika 6.kl. - 8. stunda 11.20!

Slepenā aproce

Ziņa: Skaitļus un arī burtus var pārveidot citās sistēmās, piemēram, binārajā sistēmā un otrādi. Pārveidošanas mērķis ir kādu noteiktu darbību veikšanas atvieglošana, kodu 0 un 1 izmantošana datorikā.

Sasniedzamais rezultāts
  • Prot atšifrēt un aizšifrēt skaitļus un vārdus binārajā kodā, pastāstīt kā to dara.
  • Izveido pērlīšu aproci – skolēna vārds binārajā kodā.

Nodarbības plāns

Darba lapa

Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4 Pielikums 5
 

Matemātika vai maģija (sakarību saskatīšana)

Mācīt sakarību saskatīšanu var arī spēlējot spēles. Prātnieku laboratorija piedāvā skolēniem analizēt matemātiskos trikus, saskatot tajos dažādas sakarības.

Smelies idejas arī idejas stundas īstenošanai arī "Tava Klase" kanālā Prātnieku laboratorijas vadītajās nodarbībās:

Maģija vai matemātika Modelējam sakarības Attēlojam sakarības koordinātu plaknē
VIDEO (Tava klase)
VIDEO (Tava klase)
VIDEO (Tava klase)

Maģija vai matemātika?

Ziņa: Izmantojot matemātiskas sakarības var veidot un pamatot dažādus trikus.

Sasniedzamais rezultās
  • Pamana trikos matemātiskas sakarības, izskaidro rezultātu,
  • Demonstrē triku citiem.

Nodarbības plāns un uzdevumi

Nodarbības prezentācija

Koordinātu plakne

Materiālu iesakām izmantot uzsākot mācības par koordinātu plakni - idejas stundas īstenošanai smelies arī "Tava Klase" kanālā Prātnieku laboratorijas vadītajās nodarbībās:

1. stunda 2. stunda  3. stunda

 

Slepenie dārgumi 1 

Ziņa: Objektu atrašanās vietu precīzi var pierakstīt izmantojot koordinātu sistēmu. Koordinātu sistēmu izmanto arī programmēšanā, lai aprakstītu punkta atrašanās vietu uz ekrāna.

Sasniedzamais rezultāts
  • Prot nolasīt punkta koordinātas
  • Prot atlikt punktu koordinātu plaknē, ja dotas koordinātas

Nodarbības plāns

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

 

Slepenie dārgumi 2

Ziņa: Mainot punkta koordinātas punkts plaknē pārvietojas noteiktā virzienā.

Iepriekšējās zināšanas: Iepriekšējā nodarbībā skolēni ir iemācījušies atrast punktus koordinātu plaknē, ja dotas koordinātas un pierakstīt punkta koordinātas.

Sasniedzamais rezultāts
  • Zina, kā punkta koordinātu maiņa ietekmē punkta atrašanās vietas maiņu plaknē
  • Izmantojot koordinātu sistēmu, orientējas kartē.

Nodarbības plāns

1.1.Pielikums

1.2. Pielikums

2.1. Pielikums

2.2. Pielikums

2.3. Pielikums

3. Pielikums

4. Pielikums