Aktuālie kursi

  • Mācīšanās lietpratībai 1.-3.|4.-6.|7.-9.|10.-12.kl. matemātikas, dabaszinātnes, sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (36 st.)

  • Mācīšanās konsultantu sagatavošana sākumskolā reģiona vajadzībām (72 st.)

  • Saziņai

Mācīšanās lietpratībai

1.-3.|4.-6.|7.-9.|10.-12.kl. matemātikas, dabaszinātnes, sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (36 st.)

Kursi paredzēti pedagogiem, kuri uzsāks pilnveidotā mācību satura īstenošanu 1., 4., 7. un 10. klasē (prioritāri), kā arī pedagogiem, kuri mācīs 2.-3., 5.-6., 8.-9., 11.-12. klašu posmā matemātikas, dabaszinātņu, sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā.

Pēc nodarbību apguves dalībnieks būs paplašinājis izpratni par to, kā:

  • plānot jauno mācību saturu attiecīgajā klašu posmā un starp mācību priekšmetiem (jomām),
  • īstenot praksē mācīšanu un  mācīšanos, kuras rezultāts ir lietpratība, konkrētajā mācību priekšmetā un starpdisciplināri,
  • plānot un īstenot starpdisciplinārus un kopīgus tematus,
  • veidot mācību stundu un realizēt skolotāju sadarbību pieejas īstenošanai.

Kursu ietvaros notiks tiešsaistes nodarbības, klātienes semināri (sekojot informācijai par ārkārtas situāciju valstī) un patstāvīgo darbu veikšana e-vidē.

[PIETEIKŠANĀS KURSIEM] līdz 8. martam (ieskaitot). Kursi ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

Tiešsaistes nodarbības pirmajām grupām sāksies 15.03.2021. un klātienes semināri plānoti sākot ar augusta mēnesi.

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), jo tas būs arī Jūsu identitātes numurs, lai kursu ietvaros pēc nepieciešamības ar Jums varētu sazināties.

Pieteikties varat uz vienu no klašu posmiem. Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)!

Mācīšanās konsultanti

sagatavošana sākumskolā reģiona vajadzībām (72 st.)

Kursi paredzēti dažādu pašvaldību sākumskolas pedagogiem (līderiem), kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā, un ir to apliecinājuši, iepriekš iesaistoties uz līdzīgu mērķi virzītās mācībās, strādājot ar citiem kolēģiem kā metodisko apvienību (komisiju), profesionālās pilnveides nodarbību u.c. vadītāji, un starp kuru rakstura īpašībām ir tolerance, spēja dot un pieņemt atgriezenisko saiti, uzklausīt atšķirīgus viedokļus, sadarboties.

Pēc nodarbību apguves dalībnieks būs:

  • paplašinājis izpratni par to, kādā mācīšanās procesā iespējamais rezultāts ir skolēna kompetences un kā atšķirt dziļu mācīšanos no virspusējas, efektīvu mācību stundu no neefektīvas,
  • apguvis pamatprasmes atgriezeniskās saites došanai kolēģiem viņu profesionālās prakses uzlabošanai,
  • izvērtējis pašrefleksijas prasmes mācību procesa analīzē.

Kursu ietvaros notiks tiešsaistes nodarbības, klātienes mācības ar praktisku darbošanos, modelēšanu, savas pieredzes un darbības izvērtēšanu, ko papildinās patstāvīgo darbu veikšana e-vidē (sekojot informācijai par ārkārtas situāciju valstī).

[PIETEIKŠANĀS KURSIEM] līdz 8. martam (ieskaitot). Kursi ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

Pirmā tiešsaistes nodarbība 24.03.2021. un klātienes mācības plānotas sākot ar augusta mēnesi.

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), jo tas būs arī Jūsu identitātes numurs, lai kursa ietvaros pēc nepieciešamības ar Jums varētu sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)!

Informācijai

Lūdzam sekot līdzi informācijai savā e-pastā par kursu norises laikiem, datumiem un citām aktualitātēm kursu ietvaros.

Aizpildot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu anketā norādīto personas datu apstrādei profesionālās pilnveides kursiem. Jūsu personas dati tiks izmantoti profesionālās pilnveides kursu nodrošināšanai, saziņas nodrošināšanai un apliecības izsniegšanai. Ja jums rodas jebkādi jautājumi par personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar LU personas datu aizsardzības speciālistiem, rakstot uz e-pastu: datu.specialisti@lu.lv.

Pēc sekmīgas kursu programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

Saziņai

Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore