Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties)? Personalizēta un diferencēta mācīšanās iedziļinoties STEM 4.-6. klasei. (24 stundas)

Profesionālās pilnveides programma paredzēta dalībniekiem, kuri strādā 4.-6. klašu posmā, dabaszinātņu un matemātikas jomās. Ja skolotājs ir apguvis pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Mācīšanās lietpratībai 4.-6. klasē”, šī ir iespēja turpināt pilnveidot savas zināšanas un prasmes, mācīties iedziļinoties pieejas realizēšanai, diferencējot mācību procesu.


Dalībniekiem būs iespēja izvērtēt un pilnveidot savu prasmi uzdot jautājumus, domāt, kā mērķtiecīgi virzīt sarunu klasē, rosinot skolēnus pamatot un skaidrot. Sarunāties par to, kā izmantot uzdevumus un skolēnu atbilžu analīzi, lai  sekmētu  mācīšanos iedziļinoties, nodrošinot mācīšanās diferenciāciju un personalizāciju.


Kursu ietvaros notiks tiešsaistes nodarbības un patstāvīgo darbu veikšana starp nodarbībām e-vidē.

Pieteikšanās ir noslēgusies 2022. gada  6. martā.


Nodarbības paredzētas tiešsaistes Zoom platformā. 

Kursi ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.


Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), jo tas būs arī Jūsu identitātes numurs, lai kursu ietvaros pēc nepieciešamības ar Jums varētu sazināties.


Aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums, pēc iespējas, neizmantot inbox.lv e-pastu, jo pastāv iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

   

Kā mācīt skolēnu domāt (iedziļināties), mācoties sākumskolā? (12 stundas)

Profesionālās pilnveides programma paredzēta dalībniekiem, kuri strādā sākumskolā, 1.-3. klašu posmā, dabaszinātņu un matemātikas jomās. Ja skolotājs iepriekš apguvis pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Mācīšanās lietpratībai 1.-3. klasē” (lietpratība STEM, caurviju prasmes, tekstpratība), 2. līmenis, šī ir iespēja pilnveidot savas zināšanas un prasmes, mācīties iedziļinoties pieejas realizēšanai, diferencējot mācību proceu.
 Dalībniekiem būs iespēja izvērtēt un pilnveidot savu prasmi uzdot jautājumus, domāt, kā mērķtiecīgi virzīt sarunu klasē, rosinot skolēnus pamatot un skaidrot. Sarunāties par to, kā izmantot uzdevumus un skolēnu atbilžu analīzi, lai  sekmētu  mācīšanos iedziļinoties, nodrošinot mācīšanās diferenciāciju un personalizāciju.


Pieteikšanās noslēgusies 2022. gada 6. martā. 

Nodarbības paredzētas tiešsaistes Zoom platformā. 

Kursi ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. 

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), jo tas būs arī Jūsu identitātes numurs, lai kursu ietvaros pēc nepieciešamības ar Jums varētu sazināties.


Aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums, pēc iespējas, neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

Mācīšanās lietpratībai

 1.-3. klasē (lietpratība STEM, caurviju prasmes, tekstpratība), 1. līmenis, 36 stundas 


Turpinās pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešana praksē, tāpēc kursu programma paredzēta pedagogiem, kuri uzsāk tās īstenošanu 1. klasē vai turpina to darīt 2. un 3. klasē, dabaszinātņu un matemātikas jomās.

Nodarbībās dalībniekiem būs iespēja pilnveidot savas prasmes mācību satura plānošanā gan, konkrētā mācību jomā, gan  starpdisciplināri,  saskatot skolotāju sadarbības iespējas jaunā mācību satura un kompetenču pieejas īstenošanai. Dalībnieki tiks rosināti domāt par uzdevumiem skolēna izpratnes un prasmju pilnveidei, sarunāties, kā novērtēt skolēna sniegumu,  izmantojot vērtēšanu un atgriezenisko saiti, kā iespēju skolēnam mācīties.

Pieteikšanās noslēguesies 2022. gada 6. martā

Nodarbības paredzētas tiešsaistes Zoom platformā un klātienē.

Kursi ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. 

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), jo tas būs arī Jūsu identitātes numurs, lai kursu ietvaros pēc nepieciešamības ar Jums varētu sazināties.


Aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums, pēc iespējas, neizmantot inbox.lv e-pastu, jo pastāv iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.
 

   

Skola kā mācīšanās organizācija (24 stundas)

Profesionālās pilnveides programma paredzēta skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā, kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā; ir to apliecinājuši, uzsākot veidot skolu kā mācīšanās organizāciju.


Nodarbībās analizējot reālas situācijas, diskutējot par risinājumiem, veicot praktiskus un patstāvīgus darbus, dalībnieki pilnveidos profesionālo kompetenci: mācīšanās plānošanai un organizēšanai, t.sk. attālināti, skolotājiem sadarbojoties pilnveidotā mācību satura ieviešanai; skolotāju profesionālās pilnveides vajadzību identificēšanai, datos balstītu profesionālās pilnveides risinājumu plānošanai; apgūt jaunas darba formas skolu direktoru vietnieku profesionālās sadarbības veidošanai.


Pieteikšana noslēgusies 2022. gada 28. februārī.

Kursi ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. 

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), jo tas būs arī Jūsu identitātes numurs, lai kursu ietvaros pēc nepieciešamības ar Jums varētu sazināties.


Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.


 


 

Mācīšanās lietpratībai

7.-9. matemātikas, dabaszinātnes, sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (36 stundas.)

Turpinās pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešana praksē, tāpēc kursu programma paredzēta pedagogiem, kuri uzsāk vai turpina tās īstenošanu 7.-9. klasē dabaszinātņu, matemātikas un sociālajā un pilsoniskajā jomās.
Nodarbībās dalībniekiem būs iespēja pilnveidot savas prasmes mācību satura plānošanā gan, konkrētā mācību jomā, gan  starpdisciplināri, saskatot skolotāju sadarbības iespējas jaunā mācību satura un kompetenču pieejas īstenošanai.

Kursu ietvaros notiks tiešsaistes nodarbības, klātienes semināri (sekojot informācijai par ārkārtas situāciju valstī) un patstāvīgo darbu veikšana e-vidē.

Pieteikšanās noslēgusies 2022. gada 28. februārī. 

Kursi ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), jo tas būs arī Jūsu identitātes numurs, lai kursu ietvaros pēc nepieciešamības ar Jums varētu sazināties. 

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

 

Mācīšanās konsultanti

sagatavošana reģiona vajadzībām (72 stundas)

Šī profesionālās pilnveides programma prioritāri paredzēta sākumskolas pedagogiem – līderiem, kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā; ir to apliecinājuši, iepriekš iesaistoties uz līdzīgu mērķi virzītās mācībās, strādājuši ar citiem kolēģiem kā jomu koordinatori, profesionālās pilnveides nodarbību u.c. vadītāji; starp kuru personīgajām īpašībām ir tolerance, spēja dot un pieņemt atgriezenisko saiti, spēja uzklausīt atšķirīgus viedokļus un sadarboties. 

Kursu ietvaros notiks tiešsaistes nodarbības, klātienes mācības ar praktisku darbošanos, modelēšanu, savas pieredzes un darbības izvērtēšanu, ko papildinās patstāvīgo darbu veikšana e-vidē.

Pieteikšanās noslēgusies 2022. gada 28. februārī.

Kursi ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), jo tas būs arī Jūsu identitātes numurs, lai kursa ietvaros pēc nepieciešamības ar Jums varētu sazināties. 

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

 

Informācijai

Lūdzam sekot līdzi informācijai savā e-pastā par kursu norises laikiem, datumiem un citām aktualitātēm kursu ietvaros.

Aizpildot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu anketā norādīto personas datu apstrādei profesionālās pilnveides kursiem. Jūsu personas dati tiks izmantoti profesionālās pilnveides kursu nodrošināšanai, saziņas nodrošināšanai un apliecības izsniegšanai. Ja jums rodas jebkādi jautājumi par personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar LU personas datu aizsardzības speciālistiem, rakstot uz e-pastu: datu.specialisti@lu.lv.

Pēc sekmīgas kursu programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

Saziņai

Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore