Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas 2023. gadā

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs uzsāk reģistrāciju programmai “Mācību stundu izpēte”, 36 stundas. (Valsts izglītības satura centra apstiprināta programma).                                 

Iesaistoties programmā, skolu komandām tiek dota iespēja iegūt jaunu pieredzi, sadarbībā ar ekspertiem mērķtiecīgi plānojot un vadot mācību stundu atbilstoši noteiktām mācību satura prioritātēm, kā arī pilnveidot sadarbības, stundu analīzes un refleksijas prasmes, iesaistoties sarunās par mācību stundu. Programmu apguvušie pedagogi būs atbalsts skolas vadībai pilnveidotā mācību satura ieviešanā skolu praksē.

Sākumskolas matemātikas un dabaszinību, kā arī pamatskolas un vidusskolas matemātikas, dabaszinātņu, vēstures un sociālo zinātņu grupās kursu dalībnieki, plānojot, vadot, vērojot un analizējot mācību stundas savā un citu grupas dalībnieku skolās, pilnveidos profesionālo kompetenci uz skolēna dziļu, konceptuālu izpratni virzītu mācību stundu plānošanā un īstenošanā.

Aicinām pieteikt skolu komandas šādās grupās (anketu aizpilda katrs dalībnieks no skolas komandas):

 • sākumskolas matemātikas un dabaszinību grupa.

Sākumskolas komanda vienā izglītības iestādē – viens skolas vadības pārstāvis un 2 sākumskolas skolotāji, kas māca STEM priekšmetus.

 • pamatskolas un vidusskolas matemātikas un dabaszinātņu grupa.

STEM (matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) skolotāju komanda vienā izglītības iestādē  – viens vadības pārstāvis (STEM priekšmetu pedagogs) un  trīs STEM priekšmetu skolotāji.

 • pamatskolas un vidusskolas vēstures un sociālo zinātņu grupa.

Vēstures un sociālo zinātņu skolotāju komanda vienā izglītības iestādē – viens vadības pārstāvis (vēlams vēstures un/vai sociālo zinātņu priekšmetu pedagogs) vai jomas koordinators un divi šo mācību priekšmetu skolotāji – viens 7.- 9. kl., otrs 10.- 12. klašu posmā.

Pieteikšanās noslēgusies 7. septembrī. 

Pirmā nodarbība paredzēta tiešsaistes ZOOM platformā 26. septembrī (otrdiena) no plkst. 15.00 līdz 17.00. Informācija par nodarbību datumiem skolā sekos.

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), tas būs Jūsu identitātes numurs, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju (saistīts ar tehnisko nodrošinājumu).

Programma ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. 

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM PROGRAMMAS IETVAROS!

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

Papildus informācijai par profesionālās pilnveides programmu:
Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore
•    E-pasts: dace.rutina@lu.lv
•    Telefons: 29 145 697

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs uzsāk reģistrāciju programmai “Skola kā mācīšanās organizācija”, 24 stundas. (Valsts izglītības satura centra apstiprināta programma).

Profesionālās pilnveides programma paredzēta skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā, kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā; ir to apliecinājuši, uzsākot veidot skolu kā mācīšanās organizāciju.

Nodarbībās analizējot reālas situācijas, diskutējot par risinājumiem, veicot praktiskus un patstāvīgus darbus, dalībnieki pilnveidos profesionālo kompetenci: mācīšanās plānošanai un organizēšanai, t.sk. attālināti, skolotājiem sadarbojoties pilnveidotā mācību satura ieviešanai; skolotāju profesionālās pilnveides vajadzību identificēšanai, datos balstītu profesionālās pilnveides risinājumu plānošanai; apgūt jaunas darba formas skolu direktoru vietnieku profesionālās sadarbības veidošanai.

Pieteikšanās noslēgusies 7. septembrī. 

Plānotie nodarbību datumi tiešsaistes Zoom platformā.

3. grupas datumi (ZOOM):

 •  29.09. no plkst. 9.00 līdz 12.30.
 •  02.10. no plkst. 13.00 līdz 16.30.
 •  30.10. no plkst. 13.00 līdz 16.30.
 •  13.11. no plkst. 13.00 līdz 16.30.

4. grupas datumi (ZOOM):

 •  20.09. no plkst. 9.00 līdz 12.30.
 •  05.10. no plkst. 13.00 līdz 16.30.
 •  30.10. no plkst. 13.00 līdz 16.30.
 •  13.11. no plkst. 13.00 līdz 16.30.

5. grupas datumi (ZOOM):

 •  29.09. no plkst. 13.00 līdz 16.30.
 •  05.10. no plkst. 9.00 līdz 12.30.
 •  01.11. no plkst. 13.00 līdz 16.30.
 •  15.11. no plkst. 9.00 līdz 12.30.

6. grupas datumi (ZOOM):

 •  20.09. no plkst. 13.00 līdz 16.30.
 •  09.10. no plkst. 13.00 līdz 16.30.
 •  01.11. no plkst. 9.00 līdz 12.30.
 •  15.11. no plkst. 9.00 līdz 12.30.

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), tas būs Jūsu identitātes numurs, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

Programma ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. 

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM PROGRAMMAS IETVAROS!

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

Papildus informācijai par profesionālās pilnveides programmu:

Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore
•    E-pasts: dace.rutina@lu.lv
•    Telefons: 29 145 697

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs uzsāk reģistrāciju programmai “Mācīšanās grupas rīcībpētījuma veikšanai", 36 stundas. (Valsts izglītības satura centra apstiprināta programma).

Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (LU SIIC) piedāvā iesaistīties inovatīvā un skolotāja ikdienas darbā balstītā profesionālās pilnveides programmā “Mācīšanās grupas rīcībpētījuma veikšanai” (36 stundas).

Aicinām skolotājus kopā ar LU SIIC ekspertiem iedziļināties sava mācību priekšmeta metodikā (matemātika, dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, vēsture un sociālās zinības) sākumskolā, pamatskolā, vidusskolā!

Nelielās skolotāju grupās, analizējot darbu klasē, meklēsim padziļinātas atbildes uz jautājumiem: Ko mācīt? Kā mācīt? Kāpēc mācīt? 

Šo profesionālo pilnveidi lielā mērā raksturo mērķtiecīga un patstāvīga skolotāja darbības plānošana, dažādu paņēmienu izmēģināšana un sasniegtā rezultāta analīze, kā arī viena mācību priekšmeta skolotāju savstarpējais atbalsts.

Programmas ietvaros notiks regulāras tiešsaistes un klātienes nodarbības, kā arī patstāvīgo darbu veikšana starp nodarbībām. Regulārās tiešsaistes un klātienes nodarbības sniedz iespēju dalībniekam plānot savu darbu un saņemt atbalstu no citiem dalībniekiem un eksperta; patstāvīgā darbošanās – iespēju pārliecināties par padarītā lietderību un gūt idejas tālākām izmaiņām klasē.

Pieteikšanās noslēgusies 25. augustā.

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), tas būs Jūsu identitātes numurs, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir risks saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

Profesionālās kompetences pilnveides programma tiek īstenota sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM PROGRAMMAS IETVAROS!

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

Papildu informācijai par profesionālās pilnveides programmu:

Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore
•    E-pasts: dace.rutina@lu.lv
•    Telefons: 29 145 697

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru īsteno pedogogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs uzsāk reģistrāciju programmai “Mācību satura un metodikas moduļi vēsturē un sociālajās zinībās”, 24 stundas. (Valsts izglītības satura centra apstiprināta programma). 

Programmas mērķauditorija: sociālās un pilsoniskās mācību jomas skolotāji, kuri strādā / tuvākajā laikā plāno strādāt 10. - 12. klašu posmā.

Dalībniekiem būs iespēja pilnveidot profesionālo kompetenci vēstures un sociālo zinātņu saturā un metodikā, kas prioritāri nepieciešams mācīties iedziļinoties pieejas realizēšanai.

Pieteikšanās noslēgusies 25. augustā.

Programmas ietvaros notiks klātienes nodarbības Rīgā un patstāvīgo darbu veikšana starp nodarbībām.

Nodarbības Rīgā (vieta tiks precizēta) – 20. septembrī, 18. oktobrī un 16. novembrī no plkst. 10.00 līdz 15.30.

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), tas būs Jūsu identitātes numurs, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju (saistīts ar tehnisko nodrošinājumu).

Programma ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. 

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM PROGRAMMAS IETVAROS!

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

Papildu informācijai par profesionālās pilnveides programmu:

Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore
•    E-pasts: dace.rutina@lu.lv
•    Telefons: 29 145 697

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru īsteno pedogogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs uzsāk reģistrāciju programmai  “Mācību satura un metodikas moduļi dabaszinībās 4.-6. klasēs”, 48 stundas 2 gadu laikā, 24 stundas 1 gada laikā. (Valsts izglītības satura centra apstiprināta programma).

Profesionālās pilnveides programma paredzēta pedagogiem, kas māca dabaszinības 4.-6. klašu posmā. Programma ir veidota moduļos, reaģējot uz identificētajām skolotāju profesionālajām vajadzībām saistībā ar pilnveidotā satura apguvi dabaszinībās. Dalībniekam būs iespēja darbojoties praktiski, klātienē papildināt profesionālo kompetenci dabaszinātņu saturā un mācīšanas metodikā. 

Programma ir veidota no 6 moduļiem (Vielas un pārvērtības; Spēki un mijiedarbība; Inženiertehniskie risinājumi un tehnoloģijas dabaszinībās (2 reizes); Organismi. Ekosistēmas; Zeme un Visums). Katrs dalībnieks varēs apgūt 3 moduļus viena gada laikā. Viena moduļa apjoms ir 8 stundas. Pilna programmas realizācija plānota divu gadu laikā.

Pieteikšanās noslēgusies 28. jūnijā. 

Nodarbības paredzētas klātienē  - Rīgā, Valmierā un Liepājā (2023.gads).

 • Nodarbības Rīgā – 23. augustā, 24. augustā un 2. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 15.30.
 • Nodarbības Valmierā – 14. septembrī, 22. septembrī un 27. septembrī no plkst. 10.00 līdz 15.30.
 • Nodarbības Liepājā – 22. augustā, 22. septembrī un 9. oktobrī  no plkst. 10.00 līdz 15.30.

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), tas būs Jūsu identitātes numurs, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

Programma ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. 

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM PROGRAMMAS IETVAROS!

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

Papildu informācijai par profesionālās pilnveides programmu:

Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore
•    E-pasts: dace.rutina@lu.lv
•    Telefons: 29 145 697

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru īsteno pedogogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs uzsāk reģistrāciju programmai  “Mācību satura un metodikas moduļi dabaszinībās 1.-3.klasēs”, 48 stundas 2 gadu laikā, 24 stundas 1 gada laikā. (Valsts izglītības satura centra apstiprināta programma).

Profesionālās pilnveides programma paredzēta sākumskolas pedagogiem, kas māca dabaszinības 1.-3. klašu posmā. Programma ir veidota moduļos, reaģējot uz identificētajām skolotāju profesionālajām vajadzībām saistībā ar pilnveidotā satura apguvi dabaszinībās. Dalībniekam būs iespēja darbojoties praktiski, klātienē papildināt profesionālo kompetenci dabaszinātņu saturā un mācīšanas metodikā. 

Programma ir veidota no 6 moduļiem (Vielas un pārvērtības; Spēki un mijiedarbība; Inženiertehniskie risinājumi un tehnoloģijas dabaszinībās (2 reizes); Organismi. Ekosistēmas; Zeme un Visums). Katrs dalībnieks varēs apgūt 3 moduļus viena gada laikā. Viena moduļa apjoms ir 8 stundas. Pilna programmas realizācija plānota divu gadu laikā.

Pieteikšanās noslēgusies 28. jūnijā.

Nodarbības paredzētas klātienē  - Rīgā un Valmierā (2023. gads).

 • Nodarbības Rīgā – 22. augustā, 23. augustā un 11. septembrī no plkst. 10.00 līdz 15.30.
 • Nodarbības Valmierā – 21. augustā, 14. septembrī un 22. septembrī no plkst. 10.00 līdz 15.30.

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), tas būs Jūsu identitātes numurs, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

Programma ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. 

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM PROGRAMMAS IETVAROS!

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

Papildu informācijai par profesionālās pilnveides programmu:

Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore
•    E-pasts: dace.rutina@lu.lv
•    Telefons: 29 145 697

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru īsteno pedogogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs uzsāk reģistrāciju programmai  “Tekstpratība dažādos mācību priekšmetos – starpdisciplināras mācības skolotāju komandām – (LV, STEM, SPMJ, sākumskola) ”, 24 stundas.  (Valsts izglītības satura centra apstiprināta programma).

Programma pēctecīgai tekstpratības apguvei paredzēta skolotāju komandām, no vienas skolas piedaloties latviešu valodas, sākumskolas, STEM un SPMJ skolotājiem pamatskolas posmā

Nodarbībās dalībniekiem būs iespēja domāt, sadarboties un plānot, lai   skolēni dažādos mācību priekšmetos skolā pēctecīgi apgūtu tekspratības prasmes. Nodarbībās būs iespēja darbināt dažādas stratēģijas, pilnveidot  izpratni par vērtēšanu t.sk. snieguma līmeņa apraksta izmantošanu tekstpratības apguvei u.c. 

Aicinām pieteikt skolas komandu 4 skolotāju sastāvā, komandu veido, skatīt zemāk (anketu aizpilda katrs dalībnieks no skolas komandas).

 • 1  sākumskolas skolotājs,
 • 1 latviešu valodas skolotājs (pamatskolā), 
 • 1 skolotājs (pamatskolā) no STEM priekšmetiem (matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija vai  ģeogrāfija),
 • 1 SPMJ skolotājs (pamatskolā).

Pieteikšanās noslēgusies 29. jūnijā. 

Nodarbības paredzētas klātienē (Rīgā) un tiešsaistes Zoom platformā.

 • 1. nodarbība paredzēta klātienē (Rīgā, Jelgavas ielā) – 14. augustā  no plkst. 10.00 līdz 15.30.
 • 2. nodarbība (ZOOM) - 11. septembrī  no plkst. 12.00 līdz 14.30.
 • 3. nodarbība (Klātienē, Rīgā) – 23. oktobrī  no plkst. 10.00 līdz 15.30.

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), tas būs Jūsu identitātes numurs, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

Programma ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. 

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM PROGRAMMAS IETVAROS!

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

Papildu informācijai par profesionālās pilnveides programmu:

Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore
•    E-pasts: dace.rutina@lu.lv
•    Telefons: 29 145 697

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru īsteno pedogogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs uzsāk reģistrāciju programmai  “Direktoru vietnieka loma pilnveidotā mācību satura ieviešanā un jaunievedumu nostiprināšanā: datu pratība ieviešanas kvalitātes izvērtēšanai”, 24 stundas (Valsts izglītības satura centra apstiprināta programma).

Profesionālās kompetences pilnveides programma paredzēta direktoru vietniekiem izglītības iestādēs.

Nodarbībās dalībnieki paplašinās izpratni par datu lomu kvalitatīva mācību procesa veidošanai, efektīvas pedagogu profesionālās kompetences atbalsta sistēmas izveidi, jauninājumu (inovāciju) ieviešanu skolā, lai pārvarētu pilnveidotā mācību satura ieviešanas izaicinājumus.

Iepazīties ar programmu variet šeit: https://ej.uz/direktoru_vietnieku_programma_2023.

Pieteikšanās noslēgusies 28. jūnijā.

Nodarbības paredzētas klātienē (Rīgā) un tiešsaistes Zoom platformā.

 • 1.  nodarbība paredzēta klātienē (Rīgā, Jelgavas ielā) – 10., 14. vai 15. augustā no plkst. 10.00 līdz 15.30 (datums atkarīgs no grupu sadalījuma).
 • 2. nodarbība (ZOOM) - 4., 5. vai 6. oktobrī  no plkst. 13.00 līdz 15.30 (datums atkarīgs no grupu sadalījuma). 
 • 3. nodarbība paredzēta klātienē (Rīgā) – 24., 26., 27. oktobrī  no plkst. 10.00 līdz 15.30 (datums atkarīgs no grupu sadalījuma). 
 • 4. nodarbība (ZOOM) - 8., 9. vai 10. novembrī no plkst. 13.00 līdz 15.30 (datums atkarīgs no grupu sadalījuma). 

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), tas būs Jūsu identitātes numurs, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

Programma ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. 

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM PROGRAMMAS IETVAROS!

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

Papildu informācijai par profesionālās pilnveides programmu:

Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore
•    E-pasts: dace.rutina@lu.lv
•    Telefons: 29 145 697

Profesionālās kompetences pilnveides programma paredzēta izglītības pārvalžu vadītājiem, izglītības speciālistiem un metodiķiem izglītības pārvaldēs.

Nodarbībās, analizējot un izspēlējot dažādas situācijas no skolu prakses, dalībnieki būs paplašinājuši izpratni par galvenajiem izaicinājumiem, kas jāpārvar, ieviešot pilnveidoto mācību saturu, un iespējamiem ceļiem to parvarēšanā.

Pieteikšanās noslēgusies  15. jūnijā. 

Divu dienu klātienes nodarbības (Rīgā).

 • 15. augustā (Rīgā, Jelgavas ielā) no plkst. 10.00 līdz 16.30 un 16. augustā (Rīgā, Jelgavas ielā) no plkst. 9.00 līdz 14.00. 

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), tas būs Jūsu identitātes numurs, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

Programma ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. 

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM PROGRAMMAS IETVAROS!

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

Papildu informācijai par profesionālās pilnveides programmu:

Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore
•    E-pasts: dace.rutina@lu.lv
•    Telefons: 29 145 697

Turpinās pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešana praksē, programma paredzēta pedagogiem, kuri uzsāk tās īstenošanu 4. klasē vai turpina to darīt 5. un 6. klasē sociālajā un pilsoniskajā jomā.

Pedagogiem būs iespēja pilnveidot savas prasmes mācību satura plānošanā gan konkrētā mācību jomā, gan starpdisciplināri, saskatot pedagogu sadarbības iespējas jaunā mācību satura un kompetenču pieejas īstenošanai. Pedagogi pilnveidos prasmes atbilstīgu mācību materiālu izvēlē  mācību priekšmeta ,,Sociālās zinības un vēsture’’ ieviešanas procesā. Nodarbībās pedagogi tiks rosināti domāt par uzdevumiem skolēna izpratnes un prasmju pilnveidei, pilnveidos dažāda tipa vēstures avotu analīzes stratēģijas, tiks dota iespēja analizēt piedāvāto uzdevumu piemērus, sarunāties, kā novērtēt skolēna sniegumu, izmantojot vērtēšanu un atgriezenisko saiti, kā iespēju skolēnam mācīties.

Programmas ietvaros notiks tiešsaistes un klātienes nodarbības, kā arī patstāvīgo darbu veikšana starp nodarbībām e-vidē.

Pieteikšanās noslēgusies 21. maijā.

Nodarbības paredzētas klātienē (Rīgā) un tiešsaistes Zoom platformā.

 • 1. un 2. nodarbība paredzēta klātienē (Rīgā) – 17. augustā un 18. augustā no plkst. 10.00 līdz 15.30.
 • 3. nodarbība (ZOOM) - 28. septembrī  no plkst. 13.00 līdz 16.30.
 • 4. nodarbība (ZOOM) – 11. oktobrī  no plkst. 13.00 līdz 16.30.

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), tas būs Jūsu identitātes numurs, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

Programma ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. 

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM PROGRAMMAS IETVAROS!

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

Papildus informācijai par profesionālās pilnveides programmu:
Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore
•    E-pasts: dace.rutina@lu.lv
•    Telefons: 29 145 697

Profesionālās pilnveides programma paredzēta skolotājiem, kuri strādā sākumskolā 1.-3. klašu posmā dabaszinātņu un matemātikas jomās. Ja skolotājs iepriekš apguvis pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Mācīšanās lietpratībai 1.-3. klasē” (lietpratība STEM, caurviju prasmes, tekstpratība), 2. līmenis, šī ir iespēja pilnveidot savas zināšanas un prasmes mācīties iedziļinoties pieejas realizēšanai, diferencējot mācību procesu.

Skolotājiem būs iespēja izvērtēt un pilnveidot savu prasmi uzdot jautājumus, domāt, kā mērķtiecīgi virzīt sarunu klasē, rosinot skolēnus pamatot un skaidrot. Sarunāties par to, kā izmantot uzdevumus un skolēnu atbilžu analīzi, lai  sekmētu  mācīšanos iedziļinoties, nodrošinot mācīšanās diferenciāciju un personalizāciju.

Pieteikšanās noslēgusies 19. maijā. 

Divu dienu klātienes nodarbības (Rīgā).
12. un 13. jūnijā (Rīgā, Jelgavas ielā) no plkst. 9.00 līdz 14.30 vai 14. un 15. jūnijā (Rīgā, Jelgavas ielā) no plkst. 9.00 līdz 14.30 (datumi ir atkarīgi no grupu sadalījuma).

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), tas būs Jūsu identitātes numurs, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

Programma ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. 

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM PROGRAMMAS IETVAROS!

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

Papildus informācijai par profesionālās pilnveides programmu:
Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore
•    E-pasts: dace.rutina@lu.lv
•    Telefons: 29 145 697

Profesionālās pilnveides programma paredzēta dalībniekiem, kuri strādā 7.-9. klašu posmā dabaszinātņu un matemātikas jomās. Ja skolotājs iepriekš apguvis pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Mācīšanās lietpratībai 7.-9. klasē”, šī ir lieliska iespēja turpināt pilnveidot savas zināšanas un prasmes mācīties iedziļinoties pieejas realizēšanai, diferencējot mācību procesu.

Dalībniekiem būs iespēja izvērtēt un pilnveidot savu prasmi uzdot jautājumus, domāt, kā mērķtiecīgi virzīt sarunu klasē, rosinot skolēnus pamatot un skaidrot. Sarunāties par to, kā izmantot uzdevumus un skolēnu atbilžu analīzi, lai  sekmētu  mācīšanos iedziļinoties, nodrošinot mācīšanās diferenciāciju un personalizāciju.

Programmas ietvaros notiks tiešsaistes un klātienes nodarbības un patstāvīgo darbu veikšana starp nodarbībām e-vidē.

Pieteikšanās noslēgusies 27. aprīlī.

Nodarbības paredzētas klātienē (Rīgā) un tiešsaistes Zoom platformā.

 • Matemātikas grupas nodarbību datumi.

1.nodarbība (ZOOM) – 11. vai 18. maijā no plkst. 13.00 līdz 16.30 (vienā no datumiem - datums ir atkarīgs no grupu sadalījuma).
2.nodarbība (ZOOM) - 7. vai 8. jūnijā no plkst. 13.00 līdz 15.30 (vienā no datumiem - datums ir atkarīgs no grupu sadalījuma).
3.nodarbība (ZOOM) – 15. vai 16. jūnijā no plkst. 13.00 līdz 15.30 (vienā no datumiem - datums ir atkarīgs no grupu sadalījuma).
4.nodarbība (Rīgā) – 21. vai 22. augustā no plkst. 10.00 līdz 15.30 (vienā no datumiem - datums ir atkarīgs no grupu sadalījuma).

 • Dabaszinātņu grupas nodarbību datumi.

1.nodarbība (ZOOM) – 17. vai 18. maijā no plkst. 13.00 līdz 16.30 (vienā no datumiem - datums ir atkarīgs no grupu sadalījuma).
2.nodarbība (ZOOM) - 31. maijā vai 1. jūnijā no plkst. 13.00 līdz 15.30 (vienā no datumiem - datums ir atkarīgs no grupu sadalījuma).
3.nodarbība (ZOOM) – 19. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 11.30 vai 12.30 līdz 15.00 (vienā no laikiem - laiks ir atkarīgs no grupu sadalījuma).
4.nodarbība (Rīgā) – 21. vai 22. augustā no plkst. 10.00 līdz 15.30 (vienā no datumiem - datums ir atkarīgs no grupu sadalījuma).

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), tas būs Jūsu identitātes numurs, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir risks saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

Programma ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. 
 
LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM PROGRAMMAS IETVAROS!

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

Papildus informācijai par profesionālās pilnveides programmu:
Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore
•    E-pasts: dace.rutina@lu.lv
•    Telefons: 29 145 697

Profesionālās pilnveides programma paredzēta dalībniekiem, kuri strādā 4.-6. klašu posmā dabaszinātņu un matemātikas jomās. Ja skolotājs iepriekš apguvis pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Mācīšanās lietpratībai 4.-6.klasē”, šī ir lieliska iespēja turpināt pilnveidot savas zināšanas un prasmes mācīties iedziļinoties pieejas realizēšanai, diferencējot mācību procesu.

Dalībniekiem būs iespēja izvērtēt un pilnveidot savu prasmi uzdot jautājumus, domāt, kā mērķtiecīgi virzīt sarunu klasē, rosinot skolēnus pamatot un skaidrot. Sarunāties par to, kā izmantot uzdevumus un skolēnu atbilžu analīzi, lai  sekmētu  mācīšanos iedziļinoties, nodrošinot mācīšanās diferenciāciju un personalizāciju.

Programmas ietvaros notiks tiešsaistes nodarbības un patstāvīgo darbu veikšana starp nodarbībām e-vidē.

Pieteikšanās noslēgusies 27. aprīlī.

Nodarbības paredzētas tiešsaistes Zoom platformā:

 • Matemātikas grupas nodarbību datumi:

1.nodarbība (ZOOM) – 10. vai 12. maijā no plkst. 13.30 līdz 17.00 (vienā no datumiem - datums ir atkarīgs no grupu sadalījuma).
2.nodarbība (ZOOM) - 15. vai 17. maijā no plkst. 13.30 līdz 17.00  (vienā no datumiem - datums ir atkarīgs no grupu sadalījuma).
3.nodarbība (ZOOM) – 5. vai 7. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 13.30 (vienā no datumiem - datums ir atkarīgs no grupu sadalījuma).
4.nodarbība (ZOOM) – 12. vai 14. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 13.30 (vienā no datumiem - datums ir atkarīgs no grupu sadalījuma).

 • Dabaszinību grupas nodarbību datumi:

1.nodarbība (ZOOM) – 10. vai 12. maijā no plkst. 14.00 līdz 17.30 (vienā no datumiem - datums ir atkarīgs no grupu sadalījuma).
2.nodarbība (ZOOM) - 15. vai 20. maijā no plkst. 14.00 līdz 17.30 (vienā no datumiem - datums ir atkarīgs no grupu sadalījuma).
3.nodarbība (ZOOM) – 8. vai 9. jūnijā no plkst. 12.00 līdz 15.30 (vienā no datumiem - datums ir atkarīgs no grupu sadalījuma).
4.nodarbība (ZOOM) – 15. vai 16. jūnijā no plkst. 12.00 līdz 15.30 (vienā no datumiem - datums ir atkarīgs no grupu sadalījuma).

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), tas būs Jūsu identitātes numurs, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

Programma ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. 
 
LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM PROGRAMMAS IETVAROS!

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

Papildus informācijai par profesionālās pilnveides programmu:
Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore
•    E-pasts: dace.rutina@lu.lv
•    Telefons: 29 145 697

 

Profesionālās pilnveides programma paredzēta skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā, kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā; ir to apliecinājuši, uzsākot veidot skolu kā mācīšanās organizāciju.

Nodarbībās analizējot reālas situācijas, diskutējot par risinājumiem, veicot praktiskus un patstāvīgus darbus, dalībnieki pilnveidos profesionālo kompetenci: mācīšanās plānošanai un organizēšanai, t.sk. attālināti, skolotājiem sadarbojoties pilnveidotā mācību satura ieviešanai; skolotāju profesionālās pilnveides vajadzību identificēšanai, datos balstītu profesionālās pilnveides risinājumu plānošanai; apgūt jaunas darba formas skolu direktoru vietnieku profesionālās sadarbības veidošanai.

Pieteikšanās noslēgusies 28. aprīlī.

Plānotie nodarbību datumi tiešsaistes Zoom platformā:
1.    nodarbība - 17. maijā no plkst. 12.00 līdz 15.30. 
2.    nodarbība - 20. maijā no plkst. 9.00 līdz 12.30.
3.    nodarbība - 26. maijā no plkst. 13.00 līdz 16.30. 
4.    nodarbība - 2. jūnijā no plkst. 12.00 līdz 15.30.

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), tas būs Jūsu identitātes numurs, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)! Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.
 
Programma ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. 

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM PROGRAMMAS IETVAROS!

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

Papildus informācijai par profesionālās pilnveides programmu:

Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore
•    E-pasts: dace.rutina@lu.lv
•    Telefons: 29 145 697

 

Turpinās pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešana mācību procesā un tam nepieciešams profesionāls atbalsts izglītības iestādēs. Šī profesionālās pilnveides programma prioritāri paredzēta sākumskolas pedagogiem – līderiem, kuri ir ieinteresēti ne tikai savā, bet arī kolēģu profesionālajā attīstībā; ir to apliecinājuši, iepriekš iesaistoties uz līdzīgu mērķi virzītās mācībās, strādājuši ar citiem kolēģiem kā jomu koordinatori, profesionālās pilnveides nodarbību u.c. vadītāji; starp kuru personīgajām īpašībām ir tolerance, spēja dot un pieņemt atgriezenisko saiti, spēja uzklausīt atšķirīgus viedokļus un sadarboties. 

Dalībniekiem būs iespēja pilnveidot savu izpratni par mācīšanu un vērtēšanu, lai mācīšanās rezultāts būtu kompetence, sarunāties par skolotāju uzskatiem, nepieciešamajām prasmēm un atbalstu to pilnveidei, kā arī praktiski pilnveidot savas prasmes veidot un analizēt mācību procesu, dot atgriezenisko saiti kolēģiem un reflektēt par paveikto.

Pieteikšanās noslēgusies 21. aprīlī.

Plānotie nodarbību datumi:

 • 28.04. - tiešsaistes nodarbības Zoom platformā no plkst. 9.00 - 14.30.
 • 10.05. -  tiešsaistes nodarbības Zoom platformā no plkst. 9.00 - 14.30.
 • 18.05. - tiešsaistes nodarbības Zoom platformā no plkst. 9.00 - 14.30. 
 • 12.06. - tiešsaistes nodarbības Zoom platformā no plkst. 9.00 - 14.30.
 • 08.08. - klātienes nodarbības (Rīgā) no plkst. 10.00 - 15.30.
 • No septembra līdz novembrim (datumi tiks precizēti) - trīs nodarbības skolā (programmas apuves ietvaros dalībnieki rādīs un analizēs kolēģu veidotās stundas skolas vidē).
 • Novembris (datums un laiks tiks precizēts) - noslēguma nodarbība tiešsaistes Zoom platformā.

Programmas ietvaros notiks tiešsaistes nodarbības, klātienes mācības ar praktisku darbošanos, modelēšanu, savas pieredzes un darbības izvērtēšanu, ko papildinās patstāvīgo darbu veikšana e-vidē.

Pieteikuma anketā lūgums norādīt savu mobilā telefona numuru (neizmantot +371), tas būs Jūsu identitātes numurs, kā arī, lai programmas ietvaros pēc nepieciešamības ar Jums varētu sazināties.

Lūgums, aizpildot pieteikuma formu, norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs un e-pasts)!  Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, lūgums pēc iespējas neizmantot inbox.lv e-pastu, jo ir iespēja saņemt nepilnvērtīgu informāciju.

Programma ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. 

LŪDZAM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI SAVĀ E-PASTĀ PAR NORISES LAIKIEM, DATUMIEM UN CITĀM AKTUALITĀTĒM PROGRAMMAS IETVAROS!

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra apliecību.

Papildus informācijai par profesionālās pilnveides programmu:

Dace Rūtiņa - profesionālās pilnveides kursu koordinatore
•    E-pasts: dace.rutina@lu.lv
•    Telefons: 29 145 697